Modernizacja infrastruktury w Porcie Gdańsk

Kończy się modernizacja sieci dróg dojazdowych do Portu Gdańsk oraz budowa nowych torów do portowych terminali. Wykonawca prac, firma NDI zakończy kontrakt jesienią tego roku. Wartość inwestycji to 196 mln zł.

W ramach projektu rozbudowy układu drogowo-kolejowego w Porcie Zewnętrznym przebudowywane są ulice: Portowa, Poinca, Kontenerowa i Budowniczych Portu Północnego o łącznej długości 5,6 km. Powstają 4 nowe wiadukty, a rozebrane zostaną 2 istniejące (w tym jeden nad czynnymi torami kolejowymi oraz drugi nad zespołem przesyłowych rur paliwowych PERN, LOTOS i Naftoport). Pojawi się dodatkowy tor do terminala DCT, nowe tory do terminali węglowych oraz nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym. Powstanie także parking buforowy dla aut ciężarowych – pierwszy w tej części portu.

Nowa sieć drogowo-kolejowa w Porcie Gdańsk na finiszu