Przebudowa terminalu w Porcie Świnoujście

Trwają roboty budowlane na terminalu promowym w Świnoujściu. Obiekt zostanie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Terminal zmienia swój kształt od dwóch lat. Nie ma już śladu po dawnych magazynach, rampie przeładunkowej, czy też wyposażeniu nabrzeży nr 5 i 6. Usunięto również nawierzchnię i podbudowę wcześniejszych parkingów i umocnienia dna na długości 300 m.

Więcej: