Zmodernizowane tory w portach Gdańsk i Gdynia

Dzięki zakończonej modernizacji linii kolejowych w Porcie Gdańsk, po nowych torach do nabrzeży dojeżdżają pierwsze składy z ładunkami. Prace przy poprawie kolejowego dostępu do portu w Gdyni osiągnęły zaś półmetek.

Inwestycje modernizacyjne w trójmiejskich portach mają wartość ponad 2,6 mld zł. Ich celem jest poprawa skomunikowania nabrzeży z siecią kolejową.

Dzięki modernizacji portowych bocznic kolejowych do nabrzeży dojeżdżają dłuższe pociągi z towarami – nawet 750-metrowe, cięższe składy o nacisku 221 kN na oś. Realizowane przez PLK prace nie byłyby możliwe bez unijnego dofinansowania. Prawie 40 proc. z 2,6 mld zł stanowi udział środków instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”.

Zobacz więcej