Baza Oznakowania Nawigacyjnego UMS doczekała się modernizacji

Urząd Morski w Szczecinie

Podpisano dziś umowę na modernizację obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie. Jest to ostatnia umowa, zawierana w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m. Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD zrealizuje prace za 52,5 mln zł.

Urząd Morski realizuje m.in. zadania z zakresu bezpieczeństwa żeglugi, ochrony portów i żeglugi morskiej oraz oznakowania nawigacyjnego i radionawigacyjnego polskich obszarów morskich. Zadania te są realizowane przez odpowiednie służby urzędu, znajdujące się na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego.

Modernizacja bazy, zaplanowana na lata 2019-2022, jest niezbędna m.in. ze względu m.in. na częste zalewanie znajdujących się tam obiektów, związane z wysokim poziomem wód gruntowych.

W zmodernizowanych obiektach będą przebywać pracownicy UM w Szczecinie. Będą w nich też przechowywane elementy oznakowania nawigacyjnego, a także sprzęt, części zamienne i materiały potrzebne do utrzymania w gotowości technicznej i eksploatacyjnej jednostek pływających oraz sieci i urządzeń elektroenergetycznych UMS.

Na terenie obiektów będą również przeprowadzane remonty i konserwacje urządzeń nawigacyjnych. Część budynków będzie wykorzystywana przez wydziały: pomiarów, zaopatrzenia oraz energetyczny.

W ramach modernizacji nastąpi kompleksowe zagospodarowanie terenu i scalenie zabudowy, które zbliży do siebie miejsca pracy pracowników, usytuowanych w poszczególnych budynkach.

Przebudowanie istniejących i budowa nowych obiektów zapewni odpowiedni komfort pracy biurowej i warsztatowej. Dodatkowo zostaną zwiększone powierzchnie magazynowe oraz parkingi.

Wykonany będzie także remont basenu południowego, bez zmiany jego przeznaczenia i z zachowaniem linii brzegowej.

Baza Oznakowania Nawigacyjnego zajmuje teren prawie 6,8 ha i znajdują się na niej m.in. budynki biurowe, budynki warsztatowe, hala pław, budynki magazynowe, garaże, trafostacje, parking, garaże, zaplecze kontenerowe, place i drogi wewnętrzne oraz baseny dla jednostek pływających.

Na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie jest zatrudnionych ok. 110 osób, w tym także z innych wydziałów UMS, które mają tam swoją siedzibę.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane