Bocznica Portu Gdańsk przyjmuje elektryczne lokomotywy

Grzegorz Radtke, PKP PLK

Dzięki zakończonym pracom modernizacyjnym na liniach kolejowych w Porcie Gdańsk, po nowych, zelektryfikowanych torach do nabrzeży dojeżdżają pierwsze pociągi z ładunkami. Z kolei prace przy poprawie kolejowego dostępu do portu morskiego w Gdyni osiągnęły półmetek – informują PKP Polskie Linie Kolejowe. Inwestycje modernizacyjne w trójmiejskich portach mają wartość ponad 2,6 mld zł. Ich celem jest poprawa skomunikowania nabrzeży z siecią kolejową.

Zakończone zostały zasadnicze prace projektu „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk”. Pociągi jeżdżą po zmodernizowanych torach z nową siecią trakcyjną w obrębie stacji Gdańsk Zaspa Towarowa, Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski, Gdańsk Wiślany oraz na liniach Gdańsk Główny – Gdańsk Zaspa Towarowa i Gdańsk Zaspa Towarowa – Gdańsk Wiślany (lk 227, 249 i 722). Wykonawca zabudował 72 km nowych torów i 233 rozjazdy.

Poprawa komunikacja przy Porcie Północnym

Od grudnia 2021 r. kierowcy korzystają z nowego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ku Ujściu. Stumetrowy obiekt zastąpił przejazd kolejowo – drogowy między stacjami Gdańsk Kanał Kaszubski i Gdańsk Port Północny, poprawił bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kolejowym oraz usprawnił komunikację w tej części miasta. Realizacja zadania zapewniła sprawny dojazd pociągów i samochodów do gdańskiego portu.

Poprawa kolejowego dostępu do portu Gdańsk to także modernizacja 13 przejazdów kolejowo-drogowych oraz przebudowa obiektów inżynieryjnych: 3 mostów, 2 wiaduktów i 18 przepustów. Rozbudowa Lokalnego Centrum Sterowania o nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz urządzenia i systemy telekomunikacyjne zapewniła sprawne i bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w połowie br.

Kolejna faza robót w Gdyni

Z kolei prace w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” osiągnęły półmetek. Zabudowano blisko 70 km nowych torów oraz 166 rozjazdów. Prace wkraczają w kolejną fazę. Prowadzone są roboty ziemne wzmacniające i stabilizujące podłoże. Układane są nowe tory, zabudowywane rozjazdy oraz montowane elementy sieci trakcyjnej. Tymczasowe połączenia między torami umożliwiają płynne prowadzenie prac przy utrzymaniu stałego dostępu pociągów do torów na terenie portu.

Na stacji Gdynia Port gotowa jest sieć ciepłownicza, przebudowywana jest sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Gotowych jest 11 podziemnych zbiorników retencyjnych, kolejne dwa są w budowie. Gotowa jest publiczna ładownia.

Budowane są dwa nowe wiadukty kolejowe, które usprawnią przejazd do portu. Na pierwszym z nich, na którym ułożone zostaną cztery tory, betonowane są ściany oporowe oraz wykonywane zbrojenia i betonowanie kolejnych części konstrukcji obiektu. Na drugim, dłuższym – na którym będzie jeden tor, a pod nim aż siedem – powstaje konstrukcja przyczółków i podpór. Wyremontowano most nad rzeką Chylonką.

Otwarto LCS Gdynia Port

Z nowego Lokalnego Centrum Sterowania Gdynia Port – oddanego do użytku w marcu 2022 r. prowadzony jest ruch pociągów do nabrzeży gdyńskiego portu. W ciągu doby dyżurni ruchu zapewniają sprawne i bezpieczne przejazdy około 50 pociągów wjeżdżających i wyjeżdżających z portu z ładunkami oraz podczas około 230 jazd manewrowych. Prace kolejarzy wspierają nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe. Informacje o sytuacji na torach dojazdowych do portu i na stacji towarowej obserwowane są na monitorach. Komputerowe urządzenia umożliwiają pracę manewrową, nadzór nad zestawianiem i przygotowaniem pociągów do jazdy. Z nowej nastawni Gdynia Port P1 prowadzony jest ruch z jazdami manewrowymi składów z ładunkami (w ciągu doby około 100 składów).

Zakończenie umowy z wykonawcą prac w Gdyni planowane jest w II połowie 2023 r.

Dzięki modernizacji portowych bocznic kolejowych do nabrzeży dojeżdżają dłuższe pociągi z towarami – nawet 750-metrowe, cięższe składy o nacisku 221 kN na oś. Realizowane przez PLK prace nie byłyby możliwe bez unijnego dofinansowania. Prawie 40 proc. z 2,6 mld zł stanowi udział środków instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”.

Zaangażowanie wykonawcy

– Realizowane przez PKP PLK projekty poprawiające kolejowy dostęp do polskich portów morskich, zwiększają ich potencjał, co przyczynia się do rozwoju gospodarki kraju. Istotny jest aspekt ekologiczny, ponieważ przewóz ładunków z wykorzystaniem nowoczesnej kolei to alternatywa dla transportu drogowego. Realizowane w Trójmieście prace efektywnie wykorzystują środki unijne instrumentu CEF „Łącząc Europę – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Wymierne efekty trwających prac zauważył Morten Jensen, szef jednostki European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). – Wykonanie prac przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu pociągów świadczy o pełnym zaangażowaniu w terminową realizację projektów. Dzięki nowym torom i nowoczesnemu sterowaniu z nastawni LCS, ruch kolejowy i przeładunek towarów w korytarzu sieci bazowej Bałtyk-Adriatyk stają się bardziej ekologiczne, wydajniejsze i bezpieczniejsze – komentuje Jensen.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane