Budimex przystąpi do budowy terminalu w Świnoujściu

Terminal Promowy Świnoujście

Na terenie terminalu promowego w Świnoujściu podpisano umowę z Budimeksem na wykonanie robót dla zadania „Przystosowanie infrastruktury terminala promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”. Koszt prac wyniesie 185,2 mln zł.

Budimex został wybrany na wykonawcę inwestycji w przetargu. Poza nim o kontrakt ubiegało się jeszcze czterech oferentów.

Przebudowę terminalu realizuje Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście wraz z partnerami szwedzkimi z Portu Promowego w Trelleborgu. Inwestorzy złożyli do Komisji Europejskiej wniosek aplikacyjny o dofinansowanie przedsięwzięcia z instrumentu finansowego CEF (Łącząc Europę) w ramach projektu autostrady morskiej „Sustainable Świnoujście-Trelleborg MoS based on upgrading port infrastructure, developing intermodal transport and integrating hinterland corridors”.

Podpisanie umowy o współfinansowaniu przedsięwzięcia pozwoliło na wdrożenie opracowania projektu technicznego i uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień łącznie z decyzją o pozwoleniu na budowę.

Inwestycja ma na celu przystosowanie istniejącej infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego, w tym obsługi promów o długości do 270 m, a także statków pasażerskich o podobnych parametrach. Obszarem inwestycji objęta będzie
północna część Terminala Promowego tj. stanowiska promowe nr 5 i 6 oraz ich zaplecze.

Inwestycja obejmować będzie:

– Modernizację Stanowiska nr 5 w celu uzyskania głębokości technicznej Ht = 12,0m i dopuszczalnej Hdop = 13,0 m,

– Przedłużenie stanowiska nr 5 o stanowisko nr 6 w celu utworzenia jednej linii cumowniczej o długości 294m  wraz z wykonaniem umocnienia dna.

– Istniejąca rampa przeładunkowa o szerokości 14m i nośności 60T zostanie przebudowana do nowych parametrów technicznych i uzyska  35m szerokości i 180T nośności.

– Przebudowę istniejącej i wykonanie nowej niezbędnej infrastruktury technicznej na nabrzeżu i zapleczu (kanalizacja wód opadowych i sanitarna, sieci wodnej, sieci wody pożarowej i sieci teletechnicznej, zasilanie w energię elektryczną, oświetlenie, itd.).

– Przebudowę i budowę nowych torów kolejowych na zapleczu stanowisk promowych nr 4 i 5.

– Przebudowę istniejących oraz budowę nowych placów manewrowo – postojowych z miejscami postojowymi dla naczep o powierzchni około 6 ha.

– Zakup i montaż rękawa pasażerskiego umożliwiającego bezkolizyjne przemieszczanie się pieszych.

– Budowę estakady nad stacją kolejową Świnoujście, która w znakomity sposób skomunikuje  zaplecze z terenem terminala.

Dodatkowo w ramach realizowanej inwestycji i podpisanej umowy o dofinansowanie zostanie zakupiony sprzęt służący do transportu i przeładunku kontenerów o łącznej kwocie około 6 mln zł Będą to cztery ciągniki siodłowe i dwa  wózki wysokiego składowania typu reachstacker.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest do końca 2021 r.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane