Budimex przystąpi do budowy terminalu w Świnoujściu

Terminal Promowy Świnoujście

Na terenie terminalu promowego w Świnoujściu podpisano umowę z Budimeksem na wykonanie robót dla zadania „Przystosowanie infrastruktury terminala promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”. Koszt prac wyniesie 185,2 mln zł.

Budimex został wybrany na wykonawcę inwestycji w przetargu. Poza nim o kontrakt ubiegało się jeszcze czterech oferentów.

Przebudowę terminalu realizuje Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście wraz z partnerami szwedzkimi z Portu Promowego w Trelleborgu. Inwestorzy złożyli do Komisji Europejskiej wniosek aplikacyjny o dofinansowanie przedsięwzięcia z instrumentu finansowego CEF (Łącząc Europę) w ramach projektu autostrady morskiej „Sustainable Świnoujście-Trelleborg MoS based on upgrading port infrastructure, developing intermodal transport and integrating hinterland corridors”.

Podpisanie umowy o współfinansowaniu przedsięwzięcia pozwoliło na wdrożenie opracowania projektu technicznego i uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień łącznie z decyzją o pozwoleniu na budowę.

Inwestycja ma na celu przystosowanie istniejącej infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego, w tym obsługi promów o długości do 270 m, a także statków pasażerskich o podobnych parametrach. Obszarem inwestycji objęta będzie
północna część Terminala Promowego tj. stanowiska promowe nr 5 i 6 oraz ich zaplecze.

Inwestycja obejmować będzie:

– Modernizację Stanowiska nr 5 w celu uzyskania głębokości technicznej Ht = 12,0m i dopuszczalnej Hdop = 13,0 m,

– Przedłużenie stanowiska nr 5 o stanowisko nr 6 w celu utworzenia jednej linii cumowniczej o długości 294m  wraz z wykonaniem umocnienia dna.

– Istniejąca rampa przeładunkowa o szerokości 14m i nośności 60T zostanie przebudowana do nowych parametrów technicznych i uzyska  35m szerokości i 180T nośności.

– Przebudowę istniejącej i wykonanie nowej niezbędnej infrastruktury technicznej na nabrzeżu i zapleczu (kanalizacja wód opadowych i sanitarna, sieci wodnej, sieci wody pożarowej i sieci teletechnicznej, zasilanie w energię elektryczną, oświetlenie, itd.).

– Przebudowę i budowę nowych torów kolejowych na zapleczu stanowisk promowych nr 4 i 5.

– Przebudowę istniejących oraz budowę nowych placów manewrowo – postojowych z miejscami postojowymi dla naczep o powierzchni około 6 ha.

– Zakup i montaż rękawa pasażerskiego umożliwiającego bezkolizyjne przemieszczanie się pieszych.

– Budowę estakady nad stacją kolejową Świnoujście, która w znakomity sposób skomunikuje  zaplecze z terenem terminala.

Dodatkowo w ramach realizowanej inwestycji i podpisanej umowy o dofinansowanie zostanie zakupiony sprzęt służący do transportu i przeładunku kontenerów o łącznej kwocie około 6 mln zł Będą to cztery ciągniki siodłowe i dwa  wózki wysokiego składowania typu reachstacker.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest do końca 2021 r.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane