CSL zainteresowane koncepcją Lekkiej Kolei Towarowej

hpgruesen, Pixabay

Naukowcy z Akademii Morskiej w Szczecinie od kilku lat postulują stworzenie Lekkiej Kolei Towarowej, która transportowałaby towary między przedsiębiorstwami w aglomeracji szczecińskiej. Grupa CSL, inwestor terminalu kontenerowego CCIC Intermodal Depo Dunikowo jest zainteresowana wdrożeniem tego pomysłu.

Idea szybkiej, towarowej kolei metropolitalnej może zrewolucjonizować transport w województwie zachodniopomorskim. Koncepcja powstała z inicjatywy naukowców Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie. Lekka Kolej Towarowa (ang. LFR – Light Freight Railway) pozwoliłaby przewozić ładunki skonteneryzowane do firm zlokalizowanych w pobliżu bocznic kolejowych. Chodzi np. o Port w Policach, Zakłady Chemiczne oraz wiele firm zlokalizowanych w strefach ekonomicznych sąsiadujących z infrastrukturą kolejową.

Autorem koncepcji Lekkiej Kolei Towarowej jest dr inż. Krystian Pietrzak, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu AM. Jest on także jednym z autorów „Koncepcji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej” (2012 r.). Pracując przy realizacji „Studium Wykonalności SKM” (2014-2015), stworzył koncepcję alternatywnego wykorzystania transportu kolejowego do przewozu ładunków na obszarach metropolitalnych. Obecnie zespół naukowców z WIET (dr inż. Krystian Pietrzak, dr inż. Oliwia Pietrzak, dr inż. Andrzej Montwiłł) pracuje nad szczegółami technicznymi i organizacyjnymi tego pomysłu.

– Idea Lekkiej Kolei Towarowej jest bardzo prosta – do obsługi ładunków na obszarze metropolii szczecińskiej zaproponowano krótkie składy kolejowe, złożone z kilku wagonów (maksymalnie 5), z których dwa krańcowe posiadają kabiny sterownicze. Każdy z wagonów przystosowany jest do przewozu dwóch kontenerów 20’ lub jednego 40’. Takie pociągi pozwoliłyby na obsługę bocznic załadowców, którzy nie dysponują wystarczającą masą ładunkową do zapełnienia tradycyjnego pociągu towarowego – opowiada Krystian Pietrzak.

Według Pietrzaka, zastosowanie krótkich składów dwukierunkowych pozwoliłoby na szybkie i sprawne czynności załadowcze na bocznicach kolejowych, przy wyeliminowaniu kosztownych i czasochłonnych czynności manewrowych, związanych np. z przetaczaniem wagonów.

– Prace nad koncepcją wciąż trwają. Nasz region jest bogato wyposażony w infrastrukturę kolejową, problemem jest jednak jej stan techniczno-eksploatacyjny. Istotnym argumentem za wdrożeniem LKT są prowadzone prace modernizacyjne na sieci kolejowej, w tym w ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (np. na linii kolejowej 406). Realizacja naszego pomysłu może przyczynić się do osiągnięcia w regionie efektu synergii – dodaje Krystian Pietrzak.

Projektowany przez CSL terminal kontenerowy Dunikowo mógłby stać się hubem dla LKT.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane