CSL zainteresowane koncepcją Lekkiej Kolei Towarowej

hpgruesen, Pixabay

Naukowcy z Akademii Morskiej w Szczecinie od kilku lat postulują stworzenie Lekkiej Kolei Towarowej, która transportowałaby towary między przedsiębiorstwami w aglomeracji szczecińskiej. Grupa CSL, inwestor terminalu kontenerowego CCIC Intermodal Depo Dunikowo jest zainteresowana wdrożeniem tego pomysłu.

Idea szybkiej, towarowej kolei metropolitalnej może zrewolucjonizować transport w województwie zachodniopomorskim. Koncepcja powstała z inicjatywy naukowców Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie. Lekka Kolej Towarowa (ang. LFR – Light Freight Railway) pozwoliłaby przewozić ładunki skonteneryzowane do firm zlokalizowanych w pobliżu bocznic kolejowych. Chodzi np. o Port w Policach, Zakłady Chemiczne oraz wiele firm zlokalizowanych w strefach ekonomicznych sąsiadujących z infrastrukturą kolejową.

Autorem koncepcji Lekkiej Kolei Towarowej jest dr inż. Krystian Pietrzak, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu AM. Jest on także jednym z autorów „Koncepcji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej” (2012 r.). Pracując przy realizacji „Studium Wykonalności SKM” (2014-2015), stworzył koncepcję alternatywnego wykorzystania transportu kolejowego do przewozu ładunków na obszarach metropolitalnych. Obecnie zespół naukowców z WIET (dr inż. Krystian Pietrzak, dr inż. Oliwia Pietrzak, dr inż. Andrzej Montwiłł) pracuje nad szczegółami technicznymi i organizacyjnymi tego pomysłu.

– Idea Lekkiej Kolei Towarowej jest bardzo prosta – do obsługi ładunków na obszarze metropolii szczecińskiej zaproponowano krótkie składy kolejowe, złożone z kilku wagonów (maksymalnie 5), z których dwa krańcowe posiadają kabiny sterownicze. Każdy z wagonów przystosowany jest do przewozu dwóch kontenerów 20’ lub jednego 40’. Takie pociągi pozwoliłyby na obsługę bocznic załadowców, którzy nie dysponują wystarczającą masą ładunkową do zapełnienia tradycyjnego pociągu towarowego – opowiada Krystian Pietrzak.

Według Pietrzaka, zastosowanie krótkich składów dwukierunkowych pozwoliłoby na szybkie i sprawne czynności załadowcze na bocznicach kolejowych, przy wyeliminowaniu kosztownych i czasochłonnych czynności manewrowych, związanych np. z przetaczaniem wagonów.

– Prace nad koncepcją wciąż trwają. Nasz region jest bogato wyposażony w infrastrukturę kolejową, problemem jest jednak jej stan techniczno-eksploatacyjny. Istotnym argumentem za wdrożeniem LKT są prowadzone prace modernizacyjne na sieci kolejowej, w tym w ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (np. na linii kolejowej 406). Realizacja naszego pomysłu może przyczynić się do osiągnięcia w regionie efektu synergii – dodaje Krystian Pietrzak.

Projektowany przez CSL terminal kontenerowy Dunikowo mógłby stać się hubem dla LKT.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane