Dobiega końca kluczowa dla Portu Szczecin inwestycja

ZMPSiŚ

Prace mające na celu poprawę dostępu do portu w Szczecinie w rejonie basenu Kaszubskiego osiągnęły już blisko 75% realizacji. Wykonawca prac, Korporacja Budowlana DORACO, informuje, że część kluczowych robót jest już praktycznie wykonanych. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na trzeci kwartał 2024 r.

Inwestycja obejmująca „poprawę dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego” jest jednym z flagowych projektów realizowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w porcie Szczecin. Jego celem jest zwiększenie możliwości portu do obsługi przeładunków drobnicowych i masowych. Założeniem projektu jest także podniesienie konkurencyjności portu w Szczecinie poprzez zwiększenie dostępu dla morskich statków handlowych o większym tonażu niż obecnie. Zakończenie inwestycji prowadzonej już od ponad dwóch lat, planowane jest w trzecim kwartale 2024 r.

Część prac realizowanych przez DORACO jest już na ukończeniu. Najbardziej zaawansowane są roboty na nabrzeżach Dąbrowieckim oraz Gliwickim-Uskok gdzie wykonano niemal 100% zaplanowanych zadań. Rozbudowa nabrzeża Chorzowskiego-Uskok została wykonana w 65%, nabrzeża Chorzowskiego w 55%, a nabrzeża Katowickiego w 36%. Łączna ich długość przekracza 1 km, a głębokość techniczna wynosi od 10,5 do 12,5 metra.

Całkowicie zamknięty został również Basen Notecki i obecnie trwają prace zasypowe niecki Basenu z przeznaczeniem pod place składowe na terenie portowym. Zaawansowanie prac w tym przypadku jest na poziomie 85%. Niemal w całości zakończono także roboty związane z umacnianiem brzegów wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka.

– Ciąg nabrzeży jest realizowany w miejscu istniejących i funkcjonujących nabrzeży. W trakcie robót rozbiórkowych mierzyliśmy się z dużą ilością niezinwentaryzowanych i nieujętych w dokumentacji projektowej przeszkód podziemnych w postaci pali, konstrukcji stalowych i żelbetowych. Napotkaliśmy też bardzo dużą nieregularną przeszkodę betonową zalegającą do – 9 m pod poziomem terenu, będącą pozostałością po iniekcjach naprawczych nabrzeża. Warto podkreślić, że prace są prowadzone na wyłączonych odcinkach nabrzeży przy stałej eksploatacji pozostałej części portu – opowiada Andrzej Kędzior, dyrektor oddziału Szczecin w Korporacji Budowlanej DORACO.

Wykonawca po precyzyjnym przeskanowaniu dna wykryła, a następnie wydobył ponad 13 tysięcy obiektów w tym 1800 niebezpiecznych przedmiotów pochodzenia wojskowego. Prace prowadzone były we współpracy z jednostkami saperskimi Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej. Największym obiektem wydobytym i zutylizowanym przez Marynarkę była amerykańska bomba lotnicza pochodząca z okresu bombardowań prowadzonych przez aliantów pod koniec II Wojny Światowej. Waga bomby wynosiła 500 funtów (227 kg).

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane