Jan De Nul wykona ważną dla Portu Gdynia inwestycję

Tomasz Urbaniak, ZMPG

Zarząd Morskiego Portu Gdynia podpisał umowę na realizację zadania „Przebudowa akwenów wewnętrznych Portu Gdynia do głębokości 16 m”. Oznacza to końcowy etap wieloletnich inwestycji prowadzonych przez spółkę w ramach zadania inwestycyjnego „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III”.

– Podstawowym celem realizacji tego projektu jest umożliwienie zawijania do portu największych na Bałtyku statków. Realizacja projektu przyczyni się do pełniejszego wykorzystania potencjału portu, wzrostu poziomu przeładunków w terminalach, a tym samym zwiększy konkurencyjność Portu Gdynia w rejonie Morza Bałtyckiego – mówi Jacek Sadaj, prezes ZMPG.

W ubiegłych latach została wykonana przebudowa Nabrzeży Norweskiego, Słowackiego oraz Włoskiego, wykonano skrócenie Północnej Ostrogi Pilotowej, a aktualnie realizowana jest Przebudowa Ostrogi Pilotowej oraz Nabrzeża Portowego. Projekty te miały na celu umożliwienie wykonania kluczowych dla rozwoju Portu robót budowlanych, polegających na wykonaniu robót czerpalnych na całej długości Kanału Portowego, od Wejścia Głównego do Nabrzeża Puckiego, do docelowej głębokości 16 m. W niezbędnym zakresie pogłębione zostaną również Baseny III, IV oraz V. W ramach prac zostaną również wykonane umocnienia dna przy Nabrzeżach Szwedzkim, Bułgarskim / Puckim oraz nad rurociągami paliwowymi zlokalizowanymi w dnie w rejonie Awanportu, przełożone zostaną kable teletechniczne przebiegające pod dnem Kanału Portowego na teren Marynarki Wojennej.

W ramach prac wyczerpane zostanie ok. 4 mln msześc. urobku, który zdeponowany zostanie na klapowisku morskim. Taka ilość urobku umożliwiłaby zasypanie 1600 pełnowymiarowych basenów olimpijskich.

Wykonawca – belgijska firma Jan De Nul – zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie 16 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy. Realizacja tego projektu umożliwi obsługę znacznie większych jednostek pływających o długości do 400 m, co w znaczy sposób przyczyni się do zwiększenia przeładunków w Porcie Gdynia, zarówno w zakresie kontenerów, jak i towarów masowych i drobnicy.

Zadanie realizowane jest przy wsparciu z funduszy z Unii Europejskiej w wysokości 273 mln zł, w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0070/18-00 z dnia 28.12.2018 r.

 

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane