KPK 2030 zakłada inwestycje o wartości 170 mld zł

Adam Brzozowski

16 sierpnia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę przedłożoną przez Ministra Infrastruktury w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032). Formalnie ten dokument jest aktualizacją dotychczasowego KPK, który obowiązywał do 2023 r.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel informuje, że program wieloletni, jakim jest KPK, zabezpiecza finansowanie dla ważnych, strategicznych projektów kolejowych.

W ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku planuje się utrzymanie nakładów na inwestycje kolejowe. Priorytety perspektywy 2021-2027 to:

– Dokończenie rozpoczętych dużych projektów inwestycyjnych jak np. prace w ramach linii średnicowej w Warszawie, budowa tunelu w Łodzi, modernizacja ciągu Gdynia – Słupsk;

– Kontynuacja prac na kluczowych liniach sieci bazowej TEN-T m.in. ciąg Katowice – Zebrzydowice, Rail Baltica na odc. Białystok – Ełk – Trakiszki;

– Ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego, m.in. budowa linii kolejowej Podłęże – Tymbark, modernizacja linii Skierniewice – Łuków czy Bydgoszcz – Kościerzyna – Gdynia.

Wartość łączna KPK 2030 wynosi 170 mld zł, w tym: 79 mld zł w zakresie perspektywy 2014-2020, 80 mld zł w zakresie perspektywy 2021-2027 i 11 mld zł w zakresie KPO.

Efektem realizacji inwestycji w ramach KPK 2030 mają być szybsze połączenia. Pierwszymi odcinkami z dopuszczalną prędkością maksymalną 250 km/h będą: linia kolejowa nr 4 (Centralna Magistrala Kolejowa), odcinek Ełk – Suwałki – granica państwa stanowiący fragment międzynarodowego korytarza transportowego E-75 Rail Baltica.

Dzięki dostosowaniu szeregu odcinków do prędkości 120-200 km/h, znaczącemu skróceniu ulegnie czas podróży w takich relacjach jak:

• Warszawa Centralna – Kołobrzeg,

• Warszawa Centralna – Ełk,

• Warszawa Centralna – Radom – Kielce – Kraków Główny,

• Kraków Główny – Nowy Sącz,

• Białystok – Gdańsk Główny.

Do końca 2030 roku planowane jest zelektryfikowanie prawie 1400 km linii kolejowych.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane