MGMiŻŚ wraca do pomysłu użeglownienia Bugu

Przykuta, Wikimedia Commons

Chociaż końca prac nad przywróceniem żeglowności na Odrze nie widać, Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozważa wykorzystanie także rzeki Bug do transportu ładunków. Rozmawiał w tej sprawie z białoruskimi urzędnikami.

Białoruskie ministerstwo transportu spotkało się z przedstawicielami MGMiŻŚ. Według „Pulsu Biznesu” nasi wschodni sąsiedzi zaproponowali realizację inwestycji, które mogą ułatwić transgraniczne przewozy. Chodzi m.in. o zorganizowania transportu kolejowego i śródlądowego na trasie Brześć (Muchawiec) — Małaszewicze. W ramach tej koncepcji powstać ma port na Bugu, połączony koleją ze stacją Terespol.

„PB” cytuje też prezesa PKP Cargo, Czesława Warsewicza, który jest orędownikiem budowy kanału łączącego Bug z Dęblinem, gdzie również może powstać port śródlądowy.

Pomysł odtworzenia żeglugi na szlaku wodnym E-40 powraca od dawna, ale eksperci studzą entuzjazm, tłumacząc, że Bug wysycha. Polska ma problem z niskim poziomem wód, który będzie się pogłębiał w związku ze zmianami klimatycznymi. Regulacja rzek z ich rozlewiskami, jako naturalnych magazynów wodnych, nie jest wskazana.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane