Odżywa żegluga na Kanale Gliwickim

PGWWP

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizuje II etap projektu modernizacji śluz Kanału Gliwickiego – drogi wodnej łączącej rzekę Odrę z Gliwicami, stworzonej 80 lat temu z myślą o transporcie śródlądowym. Widać już pierwsze efekty prac zrealizowanych w I etapie i II etapie inwestycji – w ciągu dwóch trzykrotnie wzrosła liczba śluzowanych jednostek.

Koszt II etapu modernizacji kanału to 70 mln zł. W ramach dofinansowanego ze środków UE projektu, generalne prace remontowe i modernizacyjne prowadzone są na dwóch z sześciu śluz: Sławięcice i Nowa Wieś. Równolegle kontynuowane są prace na obiektach w Łabędach i Dzierżnie.

Wykonawcą prac jest Skanska, która modernizuje i remontuje na śluzach Sławięcice i Nowa Wieś odcinki awanportów, komór śluzy oraz rekonstruuje betony głów dolnych i górnych wraz z dnem śluzy. Wykonuje również remont części podziemnej i nadziemnej budynku sterowni oraz czterech maszynowni, zlokalizowanych na głowach śluzy. Prace na tym obiekcie obejmują remont zarówno północnej, jak i południowej komory śluzy.

18 czerwca zaprezentowano na śluzie Sławięcice, kluczowy zakres prac modernizacyjnych. PGWWP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach umożliwiło uczestnikom prezentacji zejście do osuszonej komory śluzy.

– Celem całkowitego odpompowania wody z komór śluz konieczne było wykonanie gródz budowlanych, umożliwiających przebudowę i remont poszczególnych elementów śluzy – powiedział Marcin Jarzyński, zastępca dyrektora gliwickich Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

Roboty obejmują ponadto remont elementów konstrukcji śluzy wraz z istniejącymi mechanizmami napędowymi. Obiekt zostanie wyposażony w nowoczesną instalację elektryczną, teletechniczną i elektroniczną. Śluza zyska nowy system monitoringu i elektronicznego sterowania.

Dzięki modernizacji kanału, powraca transport wodny. W sezonie nawigacyjnym w roku 2016 prześluzowano 5 tys. jednostek, w 2017 . było ich już 12 tys., a roku ubiegłym 16 tys.

II etap modernizacji Kanału Gliwickiego zakończy się w pierwszym kwartale 2021 r. Poprzedni etap prac zakończył się w 2015 r. Zmodernizowano wówczas śluzy Kłodnica i Rudziniec.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane