Osiem ofert na budowę II etapu A18

GDDKiA

Ogłoszony na nowych zasadach przetarg na przebudowę i dostosowanie 22 kilometrów drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady cieszy się dużym zainteresowaniem, a oferty mieszczą się w kosztorysie. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w systemie „buduj”.

Obecne postępowanie jest już drugim, bowiem w pierwszym przetargu GDDKiA wszystkie złożone oferty przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Ponowny przetarg odbył się na nieco innych warunkach. Zmodyfikowany został zakres inwestycji, a kryterium wyboru wykonawcy stanowiła wyłącznie cena, przy ściśle określonych zasadach jakości realizacji inwestycji.

W ostatnich kilkunastu miesiącach kryteria pozacenowe były traktowane przez wykonawców jako dodatkowe ryzyko, którego spełnienie rodziło określone koszty. To zaś wpływało na wartość ofert. Dlatego GDDKiA dokonała zmiany i wymaga konkretnych, niezmiennych parametrów jakościowych, wraz z dokładnym ich opisem w projekcie budowlanym i wykonawczym. Ze względu na przewidziany dla tego zadania tryb „buduj” nie stosuje Wzorcowych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wprowadzone zmiany pozwalają potencjalnym wykonawcom oszacować optymalną wartość zadania.

W przetargu złożono osiem ofert:

 1. Konsorcjum firm: Lider – Metrostav Polska S.A., Partner – Metrostav a.s. – 303 116 518,13 zł
 2. PORR S.A. – 280 985 166,68 zł
 3. Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. – 274 164 734,61 zł
 4. Konsorcjum firm: Lider – Budimex S.A., Partner – BUDPOL Sp. z o.o. – 262 519 679,01 zł
 5. Konsorcjum firm: Lider – Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Partner – Aldesa Construcciones S.A. – 269 122 976,08 zł
 6. Konsorcjum firm: Lider – FABE POLSKA Sp. z o.o., Partner – „SP” SINE MIDAS STROY” Sp. z o.o. – 279 928 754,84 zł
 7. Konsorcjum firm: Lider – Berger Bau Polska Sp. z o.o., Partner – Berger Bau SE – Äussere Spitalhofstrasse 19, Partner – Max Bögl Polska Sp. z o. o., Partner – Max Bögl Stiftung & Co. KG – 288 739 772,65 zł
 8. Konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., Partner – MIRBUD S.A. – 254 146 408,87 zł

Zadaniem wykonawcy będzie realizacja robót budowlanych na południowej jezdni obecnej DK18, od km 11,86 do 33,76, wraz z budową węzła autostradowego Żary w km 24,73 (przebudowa elementów istniejącego węzła typu półkoniczyna) oraz budową obiektów inżynierskich (trzy wiadukty, trzy przejścia dla zwierząt nad autostradą, most oraz przejście pod autostradą). Podstawą kalkulacji kosztów przez oferentów był projekt budowlany wraz z jego uszczegółowieniem, czyli projektem wykonawczym, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna-Golnice o długości 70 km) do standardów sieci drogowej UE o parametrach autostradowych. Inwestycja stanowi drugi etap budowy autostrady A18 (pierwszy stanowiła budowa jezdni północnej).

Inwestycja podzielona jest na następujące odcinki realizacyjne:

 • węzeł Olszyna do km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia),
 • od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa),
 • od km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) – granica województwa,
 • granica województwa – węzeł Golnice.
Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane