Poprawi się stan torów w aglomeracji gliwickiej

Stacja kolejowa Gliwice Łabędy
PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z wykonawcą prac budowlanych w ramach zadania „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich E30 i E65 na obszarze Śląska, etap IIA: linia E30, stacja Gliwice Łabędy”. Dzięki inwestycji mieszkańcy Gliwic mogą liczyć na lepsze warunki podróżowania. Skorzystają też przewoźnicy towarów.

Wartość inwestycji to 425 mln zł ze środków budżetowych. W ramach zadania PKP Polskich Linii Kolejowych planowana jest budowa nowego przystanku Gliwice Kopernik w rejonie estakady Jana Heweliusza w Gliwicach. Dzięki temu zwiększy się dostępność kolei dla mieszkańców aglomeracji gliwickiej. Dostęp do przystanku z estakady zapewnią schody i windy, co ułatwi podróżowanie osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Stacja Gliwice Łabędy zostanie przebudowana i przystosowana do obsługi wszystkich podróżnych. Wyposażona będzie w trzy wygodne perony z wiatami, ławkami, oświetleniem i nagłośnieniem. Przebudowany zostanie wiadukt kolejowy przy ul. Staromiejskiej, z którego możliwe będzie dojście do peronu 1 w stacji Gliwice Łabędy, skąd odjeżdżają pociągi w stronę Katowic i Kędzierzyna Koźla. Nowy wiadukt powstanie także nad ul. Strzelców Bytomskich. Obiekt zostanie połączony z klatką schodową i windą z peronami 2 i 3, skąd można się dostać do Katowic, Pyskowic, Strzelec Opolskich i Opola. Stacja zostanie przystosowana także do obsługi dłuższych pociągów towarowych (do 750 m).

W ramach zadania planowana jest modernizacja ok. 40 km torów i sieci trakcyjnej oraz 90 rozjazdów. Prace obejmą także komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. – Prace na sieci kolejowej obejmują linie wykorzystywane w ruchu pasażerskim i towarowym. W woj. śląskim kolej zapewnia coraz lepsze podróże i jest niezbędna w przewozie towarów, których pojedzie więcej przez odnowioną stację Gliwice Łabędy, co zwiększy konkurencyjność transportu kolejowego – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– W Krajowym Programie Kolejowym w województwie śląskim są inwestycje, które zwiększają dostęp do pociągów i rolę kolei jako ekologicznego transportu. Przebudowa stacji Gliwice Łabędy korzystnie wpłynie na codzienne podróże, ale też usprawni przewóz towarów poprzez bezpośrednie połączenie ze stacją Gliwice Port – dodaje Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

Efektem prac na stacji Gliwice Łabędy ma być podniesienie prędkości pociągów pasażerskich i towarowych. Sprawniejszy przewóz towarów będzie możliwy dzięki planowanej budowie nowego toru, który połączy stację Gliwice Łabędy ze stacją Gliwice Port z pominięciem stacji Gliwice. Projekt zwiększy rolę kolei jako ekologicznego transportu również w połączeniu z transportem rzecznym i morskim.

Gliwice Łabędy to ważna śląska stacja, przez którą przebiegają linie: z Katowic do Kędzierzyna Koźla (nr 137) oraz do Pyskowic (nr 135) i dalej do Strzelec Opolskich i Opola (linia nr 132), a także linia Gliwice – Gliwice Łabędy (nr 168). Przez Gliwice Łabędy przebiega międzynarodowy szlak kolejowy E30 łączący Niemcy, Polskę i Ukrainę.

Wartość prac to 425 mln zł netto ze środków budżetowych. Projekt powstaje we współpracy z miastem Gliwice. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2028 r.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane