Port Gdynia skróci Ostrogę Północną

Tadeusz Urbaniak, Port Gdynia

Zarząd Morskiego Portu Gdynia ogłosił postępowanie przetargowe na roboty budowlane związane z poszerzeniem wejścia wewnętrznego do Portu Gdynia, tzn. skrócenie Ostrogi Północnej. Planowana inwestycja ma kluczowe znaczenie dla powodzenia pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu.

Zakres przedsięwzięcia ujęty w projekcie budowlanym obejmuje m.in.: rozbiórkę części konstrukcji Ostrogi Północnej na długości 42,7 m od strony Wejścia Pilotowego, przebudowę pozostałej części Ostrogi Północnej na długości 57,1 m, wykonanie wygaszacza falowania po wschodniej stronie ostrogi i wykonanie obudowy brzegu od strony Awanportu.

Jednocześnie wykonane zostaną prace w zakresie branż elektrycznej oraz sanitarnej. Dodatkowo przeprowadzona zostanie rozbiórka znajdującej się na ostrodze stalowej konstrukcji wieży stawy dolnej nabieżnika Portu Gdynia.

Głównym celem inwestycji jest poszerzenie Wejścia Pilotowego w Porcie Gdynia z istniejącej szerokości ok. 100,0 m, pomiędzy nadbudowami obu ostróg, do planowanej szerokości minimum 140,0 m, w świetle pomiędzy liniami odbojowymi obu ostróg i uzyskanie głębokości technicznej -16,0 m.

Planowana inwestycja ma kluczowe znaczenie dla powodzenia pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Istnieje możliwość wprowadzania do Portu wielkich jednostek bez poszerzonego wejścia wewnętrznego. Jednakże, pomimo posiadanego systemu precyzyjnej nawigacji (RTK), wykonalne jest to tylko i wyłącznie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

– Głównym celem wszystkich prowadzonych przez ZMPG inwestycji jest, co już wielokrotnie podkreślałem, stałe podnoszenie konkurencyjności Portu Gdynia oraz tworzenie optymalnych warunków rozwoju dla działających na naszym terenie, obecnych i przyszłych kontrahentów – mówi wiceprezes ZMPG, Grzegorz Dyrmo.

Port Gdynia funkcjonuje w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Wojennego, dlatego przy planowaniu zadań inwestycyjnych należy uwzględnić interesy strony wojskowej. – Dzisiejsze ogłoszenie przetargu możliwe jest dzięki osobistemu włączeniu się w proces uzgodnień, Dowództwa Departamentu Infrastruktury w MON oraz stałej i owocnej współpracy z kierownictwem Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni. Oczywiście nie można pominąć udziału przedstawicieli Komendy Portu Wojennego oraz Dowództw stacjonujących w Porcie Flotylli – dodaje Dyrmo.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane