Port Gdynia zaczyna odbierać ścieki ze statków

Zarząd Morskiego Portu Gdynia

W Porcie Gdynia zakończono budowę infrastruktury do odbioru ścieków sanitarnych ze statków pasażerskich. Elementy tej infrastruktury rozciągają się od nabrzeża Francuskiego , Belgijskiego i Polskiego , poprzez instalacje wzdłuż ul. Polskiej , aż po obiekty podczyszczalni w rejonie Węzła Ofiar Grudnia 70’. Inwestycja kosztowała 62 mln zł.

Wykonana instalacja odbiera ścieki ze statków pasażerskich typu promy i wycieczkowce. Dzięki projektowi i wybudowaniu infrastruktury do odbioru oraz zrzutu ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej miasta Gdynia nastąpi zmniejszenie negatywnego oddziaływania działalności żeglugowej na środowisko.

Objęte projektem zadania za kwotę niemal 62 mln zł zostały zrealizowane w okresie od końca roku 2019 do marca 2022 r. W 2019 roku przystąpiono do realizacji 1. fazy projektu za którą odpowiedzialna była firma Wodkan Grzenkowicz. W tej fazie wybudowano instalację zrzutową, sieci kanalizacji sanitarnej (z wykorzystaniem 8 przepompowni, łączna długość przewodów ponad to 5000 mb), zbiorniki retencyjno – wyrównawcze (o łącznej pojemności roboczej 1600 m3, co umożliwi odbiór ścieków sanitarnych z kilku dużych jednostek pływających w ciągu doby) oraz studnię zlewną.

Za realizację 2. fazy projektu odpowiadał wykonawca ATA Technik. W ramach tej fazy zrealizowano budowę podczyszczalni ścieków sanitarnych (o maksymalnej przepustowości 1680 m3 w ciągu doby), zagospodarowanie terenu zajętego przez jej obiekty wraz z przebudową układu parkingu dla samochodów ciężarowych.

Projekt został sfinansowany ze środków własnych Zarządu Morskiego Portu Gdynia oraz funduszy unijnych. Uzyskane na jego realizację dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 wyniosło 18,70 mln PLN.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane