Port Szczecin zaoferuje inwestorom 45 ha terenów

ZMPSiŚ

W Porcie Szczecin w Kanale Dębickim powstają dwa nowe nabrzeża – Norweskie i Duńskie, a istniejące Czeskie i Słowackie przechodzą gruntowną modernizację. Dzięki tym inwestycjom powstanie 44,6 ha powierzchni składowych do zagospodarowania przez inwestorów.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście poinformował, że w Porcie Szczecin w Kanale Dębickim powstają dwa nabrzeża – Norweskie i Duńskie, a dotychczasowe Czeskie i Słowackie przechodzą modernizację. W ramach prowadzonych prac poszerzany jest także sam Kanał Dębicki. Wszystko to odbywa się w ramach inwestycji „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”. Celem prac jest podwojenie ilości obsługiwanych ładunków oraz poprawa jakości ich obsługi.

Dwa nabrzeża w kanale Dębickim

Ku końcowi zmierza modernizacja I etapu nabrzeża Czeskiego, gdzie wbito już w grunt wszystkie zaplanowane metalowe pale wzmacniające to nabrzeże. Toczą się też prace z drugiej strony Kanału, gdzie rozpoczęły się roboty związane z budową nowego nabrzeża Norweskiego. Wbito już całą ściankę szczelną na nabrzeżu o długości 300 metrów. Powstaje też wielkie pole refulacyjne na wyspie Ostrów Mieleński w Szczecinie. To tam trafi większość urobku z pogłębienia kanału Dębickiego do 12,5 metra. Na tym polu zostanie odłożone ok 1 mln metrów sześciennych urobku. Prace pogłębiarskie już się rozpoczęły. Aby transportować urobek na Ostrów Mieleński specjalnie wybudowano most pontonowy. Nabrzeża w kanale Dębickim mają być gotowe jeszcze w tym roku. W Kanale Dębickim powstaną dwa nowe Nabrzeża: Norweskie i Duńskie o łącznej długości 1 tys. m.

Dzięki inwestycji Port Szczecin przyjmie statki z ładunkiem nawet 50 tys. ton w ładowniach, czym podwoi ilość obecnie obsługiwanych ładunków. To podniesie konkurencyjność portu na rynku. Nade wszystko jednak w wyniku poszerzenia i pogłębienia Kanału Dębickiego w sposób znaczący poprawi się bezpieczeństwo związane z ruchem statków w tym rejonie portu.

W ramach inwestycji przebudowanych będzie blisko 1 tys. m nabrzeży Czeskiego i Słowackiego, wraz z modernizacją infrastruktury technicznej na bezpośrednim zapleczu nabrzeży i przystosowanie ich do głębokości technicznej 12,5 m.

Pogłębienie do 12,5 m

Na wyspie Ostrów Grabowski wykonawca wybuduje także ponad 1080 m zupełnie nowych nabrzeży Norweskiego i Duńskiego. W ramach projektu kanał Dębicki zostanie poszerzony do 200 m (obecnie 120 m) oraz pogłębiony do 12,5 m. Z kolei tzw. materac betonowy umocnieni dno Kanału w rejonie nabrzeża Spółdzielczego, Fińskiego i Czeskiego i zabezpieczy je przed ruchem śrub okrętowych statków. Na wyspie Ostrów Mieleński wykonane zostanie pole odkładu urobku. To tam oraz na przebudowywanych w ramach innego kontraktu polach odkładu na Ostrowie Grabowskim składowany będzie urobek wydobyty podczas robót czerpalnych. Do zagospodarowania będzie ok. 1,5 mln m3.

Projekt „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu to prawie 453 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi blisko 226 mln zł. Inwestorem projektu jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, wykonawcą sopocka firma NDI, a nadzór nad projektem pełni SWECO.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane