Producenci podkładów zapłacą 13,5 mln zł kary za zmowę

Adam Brzozowski

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył blisko 13,5 mln zł kary na sześciu producentów drewnianych podkładów kolejowych. Przedsiębiorcy zawarli zmowę przetargową na dostawy produktów dla PKP PLK w latach 2014-2015. Jedna z firm, które mają zapłacić karę, poinformowała, że zaskarży decyzję UOKiK do sądu.

Ukarani przedsiębiorcy to: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe Bieżanów (wraz ze spółkami zależnymi – Trade-Port i Nasycalnią Podkładów w Czeremsze), a także ThyssenKrupp GFT Polska, Track Tec oraz Nasycalnia Podkładów w Koźminie Wielkopolskim.

Wszyscy wzięli udział w przetargu organizowanym przez PKP PLK na dostawy w latach 2014 i 2015 drewnianych podkładów kolejowych, czyli belek na których montuje się szyny. Byli to jedyni w Polsce przedsiębiorcy, którzy mogli dostarczyć ten produkt zamawiającemu. Przetarg podzielony był na dwa zadania, na których rozstrzygnięcia usiłowali wpłynąć uczestnicy zmowy.

– W materiałach zebranych w czasie naszego postępowania doskonale widać mechanizm niedozwolonego porozumienia. Przedsiębiorcy uzgodnili pomiędzy sobą, którzy z nich wezmą udział w poszczególnych zadaniach w ramach przetargu oraz kto jaką kwotę zaproponuje. Ustalono zatem w ramach porozumienia nie tylko warunki finansowe, ale także podział realizacji prac, bowiem podmioty niewyłonione w przetargu miały następnie realizować projekt razem z tymi, którym przypadło zamówienie. W zmowie wzięli udział wszyscy przedsiębiorcy, którzy byli wówczas w stanie złożyć ofertę, co oznacza, że zamawiający nie miał możliwości uczciwego wyboru wykonawcy – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Mieli podzielić się dostawami
Przedsiębiorcy ustalili, że  ThyssenKrupp i KZN Bieżanów utworzą konsorcjum i razem z  Track Tec złożą oferty na obydwa zadania. Pozostali przedsiębiorcy mieli nie brać udziału w przetargu, ponieważ udział większej liczby oferentów oznaczałby konieczność rywalizacji w aukcji elektronicznej. Pierwsze zadanie wygrać miał Track Tec, a drugie konsorcjum ThyssenKrupp-KZN Bieżanów. Łączna liczba podkładów dostarczanych w obu tych zadaniach miała zostać podzielona w stosunku: 45 proc. dla Track Tec i 55 proc. dla konsorcjum ThyssenKrupp-KZN Bieżanów. Ponadto ceny podkładów w składanych ofertach miały wzrosnąć w stosunku do cen z 2013 r. o  3 proc. dla dostaw w roku 2014 i o 5 proc. w 2015 r.

Podmioty, które nie wystartowały w przetargu miały uczestniczyć w realizacji zamówienia. W ramach zadania drugiego faktyczne dostawy miały być wykonywane w równych częściach przez Nasycalnię w Koźminie i Nasycalnię w Czeremsze. Dostawy wyposażenia i dodatkowych akcesoriów do podkładów (np.: śruby, nakrętki) dla obu zadań miały być realizowane przy udziale Trade-Port.

Ustalenia były dokonywane w latach 2013-2014  w trakcie  spotkań w hotelach i restauracjach w Katowicach, Krakowie i Warszawie oraz rozmów telefonicznych. Inicjatorami zmowy byli Track Tec i KZN Bieżanów. Początkowo porozumienie dotyczyło tylko tych podmiotów, potem nakłonili oni do udziału innych przedsiębiorców.

Plan się nie powiódł
Celem zmowy było uniknięcie rywalizacji o zamówienie oraz zapewnienie wyższej ceny za realizację zamówienia. Warto wspomnieć, że ten plan się nie powiódł. PKP PLK unieważniły przetarg w związku z podejrzeniem zmowy.

Prezes Urzędu Tomasz Chróstny nałożył na uczestników zmowy przetargowej kary w łącznej wysokości  blisko 13,5 mln zł. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu. Poszczególni przedsiębiorcy otrzymali następujące kary:

  • Track Tec  z Warszawy- 7 579 902,27 zł
  • Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”  – 2 948 654,16 zł
  • Nasycalnia Podkładów w Czeremsze  – 1 543 545,62 zł
  • Nasycalnia Podkładów w Koźminie Wielkopolskim –  1 312 465,85 zł
  • ThyssenKrupp GFT Polska – 83 269,76 zł
  • TRADE-PORT z Katowic – 4 484,25 zł


[Aktualizacja]
KZN „Bieżanów” w komentarzu do opublikowanej przez nas informacji poinformowały, że decyzja UOKiK nie jest prawomocna. Przedsiębiorstwo podkreśla, że przedstawiło Urzędowi swoje wyjaśnienia, ale nie zostały one wzięte pod uwagę. Sprawę rozstrzygnie sąd.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane