ProKolej: rząd powinien pomóc branży podczas pandemii

Tomasz Kowal (KowiEU)

Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu pt. „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”. Według Fundacji ProKolej rządowy program powinien zakładać rezygnację z opłat od przewoźników z tytułu dostępu do torów.

Program „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku” to główne źródło środków na utrzymanie infrastruktury kolejowej w Polsce.

„Przedstawiciele branży kolejowej od lat postulują, aby wsparcie dla sektora miało charakter uniwersalny. Nie było zarezerwowane dla konkretnych spółek, ale dla wszystkich, którzy prowadzą działalność kolejową. Tym bardziej, że gwałtowny spadek przewozów w okresie pierwszej i drugiej fali pandemii oznacza dodatkowy deficyt w budżetach zarządzających infrastrukturą kolejową. W sytuacji korekta planu finansowego z roku 2017 wydaje się nieunikniona. Niestety w znowelizowanym programie utrzymaniowym kwoty zostały na niezmienionym poziomie.” – pisze ProKolej w komunikacie.

– „Jako przedstawiciele branży kolejowej oczekujemy przede wszystkim rzetelnej prognozy wysokości stawek dostępu do infrastruktury i wsparcia kryzysowego na czas pandemii koronawirusa” – argumentuje dr Jakub Majewski, Prezes Fundacji ProKolej – „Tymczasem przyjęty dziś program utrzymaniowy zamiast np. poszerzenia grona alternatywnych do PKP PLK zarządców infrastruktury proponuje raczej fizyczną likwidację lokalnych linii kolejowych”.

„Według analiz przyjętego dokumentu można stwierdzić, że przewozy kolejowe w 2021 roku będą w sposób bardzo istotny odbiegały od założeń przyjętych w założeniach finansowych. Najlepszym instrumentem do odbudowania rynku po kryzysie byłaby radykalna redukcja poziomu opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej.”

– Prognoza wpływów z tytułu opłat od przewoźników powinna uwzględniać zupełnie nowy instrument oparty na obniżce, a w wybranych segmentach rynku wręcz rezygnacji z opłat” – dodaje Jakub Majewski. „Pozwoliłoby to na obniżenie cen biletów i taryf na przewóz ładunków, w rezultacie odciążając nasze drogi i środowisko”.

Eksperci Fundacji ProKolej przy okazji konsultacji programu „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku” przekazali ponad 100 uwag odnoszących się do warunków ekonomicznych, jakości i oraz efektywności środków kierowanych na utrzymanie sieci kolejowej. Niestety zostały one uwzględnione tylko w niewielkim stopniu.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane