Rusza modernizacja linii na przejściu Siemianówka – Swisłocz

PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na rewitalizację linii Chryzanów (Zabłotczyzna) – granica państwa (nr 59) oraz remont torów na stacji Siemianówka i zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym na trasie Hajnówka – Siemianówka (nr 31).

Rewitalizacja linii szerokotorowej obejmie kompleksową wymianę ponad 20 km toru i rozjazdów. Nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym zwiększą poziom bezpieczeństwa przewozu ładunków oraz przepustowość linii. Nastawnia na stacji Siemianówka zostanie przebudowana i wyposażona w nowoczesne urządzenia komputerowe. Zapewnią one bezpieczną i sprawną jazdę pociągów w rejonie przygranicznym. W ramach inwestycji PLK wyremontują 13 obiektów inżynieryjnych, w tym 6 mostów m.in. na rzece Narewce. Na 13 przejazdach kolejowo-drogowych wymieniona zostanie nawierzchnia drogowa, co dodatkowo wpłynie na poprawę poziomu bezpieczeństwa.

Wzmocnione obiekty inżynieryjne oraz nowy tor pozwolą na przejazd cięższych składów towarowych (o nacisku min. 245 kN/oś) z prędkością 60 km/h. Wyższa przepustowość linii ułatwi przejazd większej liczby pociągów. Inwestycja będzie realizowane w formule „projektuj i buduj”.

Roboty budowlane zaplanowano na lata 2018 – 2020. Projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów (S)” będzie współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i Funduszu Kolejowego oraz ze środków budżetowych. Inwestycja jest szacowana na 100 mln zł netto.

Remont torów na stacji Siemianówka, który poprawi obsługę pociągów przewożących towary z punktu przeładunkowego w Siemianówce do innych regionów. Na stacji Siemianówka zaplanowano wymianę ok. 5 km torów. Na trasie do Hajnówki wybudowane zostaną urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Inwestycja pozwoli na zwiększenie przepustowości linii (nr 31) na odc. Siemianówka – Hajnówka, czyli bezpieczny przejazd większej liczby pociągów.

Projekt„Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Siemianówka – Swisłocz  zostanie zrealizowany w ramach szerszego projektu „Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach przejść granicznych, w tym toru szerokiego”. Wartość prac oszacowano na 32 mln zł netto. Będą realizowane ze środków budżetowych w latach 2018 – 2022. Inwestycja pomoże gospodarce Podlasia. Dzięki bardziej konkurencyjnym przewozom ładunków po torach, będzie mniej tirów na drogach – to korzystne dla środowiska naturalnego.

Poprawa jakości przewozu towarów koleją to jeden z celów Krajowego Programu Kolejowego. PLK w ramach projektu „Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach przejść granicznych, w tym toru szerokiego” zrealizują prace na ośmiu przejściach granicznych.

W ubiegłym roku prowadzono prace na szerokotorowych szlakach w rejonie przejścia w Terespolu. Tory zostały dostosowane do przyjmowania dłuższych i cięższych składów.

Od 2017 r. trwają prace na przejściu w Medyce. Warunki przewozów poprawi wymiana i wydłużenie dwóch torów do długości 1050 m, wymiana rozjazdów, urządzeń sterowania ruchem kolejowym i sieci trakcyjnej oraz rewitalizacja obiektów inżynieryjnych.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane