TORPOL obawia się luki inwestycyjnej

Arch. TORPOL

Specjalizująca się w budowie infrastruktury kolejowej Grupa TORPOL, podała wstępne szacunki wyników za rok 2022. Jeśli dane potwierdzą się w marcu, firma będzie mogła chwalić się najlepszymi wynikami w swojej historii. Rok bieżący nie będzie już tak udany, ponieważ PKP PLK nie mają środków na dalszą budowę linii kolejowych.

Skonsolidowany zysk brutto firmy TORPOL ze sprzedaży zwiększył się w 2022 r. w porównaniu do 2021 roku o 78 proc. i wyniósł 259,3 mln zł, a zysk netto został poprawiony o prawie 140 proc. do 184,8 mln zł. Przychody netto ze sprzedaży Grupy osiągnęły wartość ponad 1,08 mld zł (-3 proc. r/r).

Według Grzegorza Grabowskiego, prezesa spółki TORPOL, uzyskane w 2022 roku wyniki są efektem wieloletniej, pracy posiadanej przez firmę kadry, a także stabilnej pozycji finansowej oraz dysponowania specjalistycznym zapleczem sprzętowym. – Dzięki właściwej organizacji procesów realizacyjnych i ścisłemu monitoringowi kosztów ograniczyliśmy w istotnym zakresie materializację ryzyk uwzględnionych w pierwotnych wycenach ofert – powiedział Grabowski.

Grupa jest w dobrej sytuacji finansowej i płynnościowej, środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyniosły na koniec 2022 r. 492,8 mln zł.

– Rok 2023 będzie niewątpliwie bardzo trudnym, pełnym nowych wyzwań, wymagającym podejmowania trudnych biznesowych decyzji i rozwiązań okresem zarówno dla Grupy TORPOL, jak również całej branży budowlanej związanej z infrastrukturą kolejową. Pomimo ogłoszenia w 2022 roku przez PKP PLK kilkunastu postępowań przetargowych o łącznej wartości przekraczającej 18 mld zł, do chwili obecnej nie została podpisana żadna istotna umowa na realizację prac, ze względu na brak źródeł finansowania – mówi Grabowski.

– Na tę coraz większą lukę inwestycyjną nakłada się dodatkowo skomplikowana sytuacja geopolityczna związana z agresją Rosji na Ukrainę skutkująca ponadstandardowymi wzrostami cen energii i paliw, dodatkowo destabilizując rynek. Wciąż czekamy na jak najszybsze uruchomienie środków z funduszy europejskich, co jest w mojej ocenie kluczowe dla sytuacji rynkowej w 2023 roku, a także w kolejnych latach – dodaje prezes spółki TORPOL.

Firma bierze udział we wszystkich ogłaszanych przez zarządcę infrastruktury kolejowej postępowaniach i stara się również o realizację projektu na linii kolejowej via Rail Baltica
(w zakresie budowy sieci trakcyjnej 25 kV i systemu zasilanie elektroenergetycznego), realizowanego na terenie Litwy, Łotwy i Estonii, łączącego te państwa z Warszawą i resztą Europy.

– Wspólnie z partnerami zakwalifikowaliśmy się do drugiego etapu tego bardzo dużego międzynarodowego projektu kolejowego – mówi Grzegorz Grabowski.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane