Torpol wyremontuje tory w portach Szczecin i Świnoujście

PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowy za prawie 1,5 mld zł netto na poprawę kolejowego dostępu do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Efektem prac będzie wzrost potencjału gospodarczego województwa zachodniopomorskiego. Wykonawcą modernizacji torów w obu portach jest spółka Torpol. Projekty są realizowane z dofinansowaniem unijnego instrumentu „Łącząc Europę”.

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z wykonawcą dwie umowy na poprawę dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Budowa obejmie stację Szczecin Port Centralny i Świnoujście – infrastrukturę kolejową w zarządzie PLK oraz terminal kontenerowy Ostrów Grabowski (teren Portu Szczecin), a także tory zdawczo-odbiorcze (teren Portu Świnoujście).

Po przebudowie torów porty będą mogły obsługiwać dłuższe pociągi. Przewoźnicy towarowi zwiększą możliwości dzięki skróceniu do kilkudziesięciu minut czasu załadunku i rozładunku towarów. Porty przyjmą i odprawią znacznie więcej ładunków, co wpłynie na wzrost konkurencyjności przewozów towarowych i potencjału portów oraz rozwój gospodarczy.

W Szczecinie i Świnoujściu planowane prace obejmują przebudowę ok. 100 km torów, 3 wiadukty i most. Planowana jest także elektryfikacja niektórych torów.

Remonty w Szczecinie

W ramach projektu, na stacji Szczecin Port wybudowanych zostanie 61 km torów, z czego blisko 5 km na terenie Portu Szczecin. Zmodernizowanych zostanie 12 przejazdów kolejowo-drogowych. Nowe 177 rozjazdów będzie miało urządzenia elektrycznego ogrzewania, co umożliwi bezawaryjne działanie podczas niskich temperatur. Prace zwiększą możliwości przeładunkowe stacji Szczecin Port, zapewnią dojazd pociągów bezpośrednio do wybranych rejonów portu.

Za wykonanie tego zadania Torpol otrzyma 936 589 360,94 zł netto.

W Porcie Morskim w Świnoujściu

Na stacji Świnoujście zostanie wybudowanych 34 km torów, z czego 2 km na terenie Portu Morskiego w Świnoujściu. Zmodernizowanych zostanie 10 przejazdów oraz wymienione 108 rozjazdów. Zamontowane zostaną nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym, które zwiększą poziom bezpieczeństwa przewozów.

Wartość umowy z Torpolem na realizację tej inwestycji wynosi 508 049 119,47 zł netto.

… oraz w Gdańsku i Gdyni

24 czerwca 2019 r. PKP PLK podpisały umowy z wykonawcami modernizacji torów w trójmiejskich portach. Infrastrukturę w Gdańsku naprawi konsorcjum firm Torpol i Intercor, a w Gdyni Budimex.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane