TORPOL z najwyższymi zyskami w historii

Grupa TORPOL, wykonawca budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej, zanotowała w 1 kwartale 2022 r. najwyższe zyski w swojej historii. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł ok. 31 mln zł (+88 proc. r/r), EBITDA wyniosła 29 mln zł (+104 proc, r/r) a zysk netto ok. 20,3 mln zł (+211 proc. r/r). Przychody netto ze sprzedaży Grupy osiągnęły wartość ponad 208 mln zł (-5 proc. r/r).

Portfel zamówień Grupy na koniec 1 kwartału 2022 roku wynosił niespełna 1,1 mld zł netto. Grupa nie posiada zadłużenia netto i jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej i płynnościowej, co odzwierciedla rekordowa pozycja gotówkowa – ok. 0,47 mld zł na koniec marca br. (+10 proc. kw/kw).

– Był to najlepszy pierwszy kwartał w historii działalności spółki. Tak dobre wyniki finansowe są wynikiem konsekwentnej i pełnej zaangażowania pracy wszystkich naszych pracowników, optymalizacji procesów technologicznych i logistycznych oraz efektywnie wykorzystywanego specjalistycznego zaplecza technicznego, mocno rozbudowanego w ostatnich latach. Bardzo dużą rolę w uzyskaniu tych wyników mają również nasi partnerzy biznesowi – dostawcy i podwykonawcy oraz dobra współpraca z zamawiającym i Inżynierem Kontraktu. Dzięki temu skutecznie ograniczyliśmy materializację zakładanych w wycenie ryzyk, realizując część kontraktów z wyższą od planowanej marży – mówi Grzegorz Grabowski, prezes spółki TORPOL.

W 2022 roku PKP PLK ogłosiły 14 postępowań przetargowych na łączną, szacunkową kwotę ponad 12 mld zł netto. Wartość wszystkich ofert złożonych przez spółkę do końca marca br. wyniosła ok. 8,72 mld zł netto. Do końca pierwszego półrocza br. TORPOL planuje złożyć oferty w pozostałych 5 postępowaniach organizowanych przez PKP PLK. Postępowania organizowane przez PKP PLK są postepowaniami dwustopniowymi, w których ostateczna wartość ofert będzie ustalana po przeprowadzeniu aukcji elektronicznych.

TORPOL bierze również aktywny udział w postępowaniach organizowanych przez inne podmioty, m.in. podjęła decyzję o złożeniu aplikacji w postępowaniu organizowanym przez Centralny Port Komunikacyjny dotyczącym Wstępnych Konsultacji Rynkowych z generalnymi wykonawcami w komponencie kolejowym.

Rozwijana jest również działalność operacyjna spółki Torpol Oil & Gas (TOG) która stopniowo umacnia swoją pozycję w sektorze oil&gas oraz zwiększa skalę działalności. Spółka zależna zbudowała rekordowy portfel zamówień o wartości ok. 112,7 mln zł netto. TOG wspólnie z TORPOLEM uczestniczą obecnie w postępowaniach przetargowych o łącznej szacunkowej wartości ponad 680 mln zł netto.

Grupa w 2022 roku planuje wydać na inwestycje ok. 22,9 mln zł, głównie na zakup urządzeń i maszyn do modernizacji linii kolejowych, pojazdów do naprawy i montażu sieci trakcyjnych, środków transportu oraz na dalszy rozwój oprogramowania i sprzętu IT.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane