Ustalono ostateczny przebieg Drogi Czerwonej

Port Gdynia

Porozumienie zawarte między miastem Gdynia i Portem Gdynia potwierdziło planowany przebieg Drogi Czerwonej, trasy, która zapewni transport ładunków do i z Portu Gdynia, bez utrudnień w funkcjonowaniu miasta. Nowa trasa odciąży istniejącą Estakadę Kwiatkowskiego, z której na co dzień korzystają mieszkańcy.

Przedstawiciele władz Gdyni i Portu Gdynia podpisali porozumienie dotyczące planowanego przebiegu nowej trasy. Dokument parafowali Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni, Katarzyna Gruszecka Spychała – wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, Adam Meller – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia, oraz Jacek Sadaj – wiceprezes ZMPG.

Droga Czerwona zapewni bezpośrednie połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych, w tym z trasą ekspresową S6, a mieszkańcy odczują istotną zmianę w postaci odciążenia Trasy Kwiatkowskiego i wyprowadzenia z niej części tranzytu. Dojazd do północnych dzielnic stanie się dla gdynian łatwiejszy, a nowy dwujezdniowy odcinek poprowadzi ruch pojazdów ciężarowych z Portu Gdynia aż do skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta. Inwestycja poprawi w ten sposób dostępność portu od strony lądu i zwiększy jego możliwości przeładunkowe. Nowe połączenie obsłuży też ruch związany z już powstającym nowym terminalem promowym. Potencjalnych korzyści jest więcej.

– To nie tylko połączenie Europa-Polska-Port. Droga Czerwona umożliwi rozwój terenów znajdujących się w bezpośrednio sąsiadującym z nią obszarze. Zapewni także dostęp do projektowanej Doliny Logistycznej objętej już granicami administracyjnymi Portu Gdynia o powierzchni ponad 260 ha oraz lokalizowanego na jej obszarze Parkingu Centralnego i innych usług związanych z działalnością Portu Gdynia. Dodatkowo zwiększy separację portowego ruchu drogowego od ruchu miejskiego, tym samym przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz usprawni funkcjonowanie pojazdów komunikacji zbiorowej – wymienia Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

– Droga Czerwona jest niezbędna dla zapewnienia dostępu do Portu Gdynia, a także usprawnienia dostępności komunikacyjnej miasta Gdyni i województwa pomorskiego. Dzisiejsze porozumienie to dowód, iż mówimy w tej sprawie jednym głosem. Porozumienie pokazuje jak konkretnie ma wyglądać ostatnia, gdyńska mila łącząca kraj z granicą państwa. Jest też naszą ostatnia milą przed rozpoczęciem prac na szczeblu centralnym – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Ustalenie przebiegu nowej drogi stało się możliwe po deklaracjach rządu dotyczących sfinansowania całego projektu. Samo podpisanie porozumienia jest natomiast ważnym krokiem w procesie realizacji inwestycji przez Ministerstwo Infrastruktury.

Dla Portu Gdynia to sprawa o dużym znaczeniu. Dostępność transportowa to w tej chwili jeden z najważniejszych czynników konkurencyjności portów morskich na świecie.

– Drogi publiczne, którymi dojeżdżają samochody do portu i wyjeżdżają z portu są również drogami, z których korzystają mieszkańcy. Często dochodzi do kongestii. Marzymy o tym, aby Droga Czerwona została oddana do użytku w tym samym momencie, kiedy powstanie Port Zewnętrzny w Gdyni. To warunek niezwykle ważny, aby Gdynia nie została zablokowana pojazdami wjeżdżającymi i wyjeżdżającymi z portu – mówi Adam Meller, prezes Portu Gdynia.

Idea budowy Drogi Czerwonej – nowej trasy łączącej interesy miasta i portu od wielu lat była jednym z kluczowych elementów dyskusji o infrastrukturalnej przyszłości Gdyni. O konieczności jej budowy na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie mówiły władze Gdyni, alarmując o potencjalnych kosztach znacznie przekraczających finansowe możliwości samorządu.

Droga Czerwona szybko nie powstanie z powodu limitu wydatków GDDKiA na inwestycje.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane