Wydrążono drugą nitkę tunelu na Zakopiance

GDDKiA

Połączenie lewej nitki tunelu drążonego od północy i południa, w ciągu S7 Lubień-Rabka Zdrój, pod górą Luboń Mały nastąpiło metodą tzw. mikrostrzałów, z użyciem materiałów wybuchowych, w poniedziałek 27 kwietnia. Prawa nitka tunelu przebita została w październiku 2019 r. i aktualnie trwają tam prace przy obudowie docelowej, niszach alarmowych i hydrantowych.

Epidemia koronawirusa nie zatrzymała prac na budowie, ale wprowadzono obostrzenia dla pracowników. Kończy się kolejny etap prac. Druga nitka tunelu została przebita, ale to nie koniec inwestycji.

Na budowie odcinka tunelowego S7 Naprawa-Skomielna Biała nie zaprzestano prac. W marcu kilkunastu obcokrajowców pracujących na budowie wyjechało do swoich krajów. Pozostali pracują i co podkreśla wykonawca, nie mają styczności z osobami z zewnątrz. Nie wyjeżdżali także do domów. Ci, którzy wyjechali na początku epidemii, już nie wrócili na budowę.

– Liczę, że wszyscy zaangażowani w tę inwestycję staną na wysokości zadania i już w 2021 r. kierowcy będą mogli skorzystać z tunelu pod górą Luboń Mały – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Dwukomorowy tunel budowany jest pod górą Luboń Mały na odcinku S7 Naprawa – Skomielna Biała

Pod górą Luboń Mały w Beskidzie Wyspowym drążone są dwa tunele. Każdym docelowo pojazdy będą jechać w jednym kierunku i każdy będzie miał 2060 m, jednak do wydrążenia jest ok. 1919,6 m tunelu prawego i ok. 1922,4 m tunelu lewego. Pozostałe części tuneli wykonane są w wykopie, który po ukończeniu prac zostanie zasypany.

Drążenie tunelu rozpoczęło się 6 marca 2017 r. w Naprawie, od prawego portalu północnego. Ze względów technologicznych i bezpieczeństwa wykonywanych robót dopuszczone zostało wykonywanie prac w ruchu ciągłym, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Roboty prowadzone bez przerw i postojów wiążą się z występowaniem w górze naprężeń i odkształceń, które są na bieżąco monitorowane. Na bieżąco wykonywana jest też obudowa wstępna, w tym spryskiwanie betonem ścian i przodków, by nie osypywał się materiał skalny.

W związku z osuwiskiem przy lewym portalu w Skomielnej Białej czasowo wstrzymano rozpoczęcie drążenia lewego tunelu od strony południowej. Konieczne było zabezpieczenie osuwiska i przeprojektowanie obiektów inżynieryjnych. W czerwcu 2019 r. zakończyło się tu palowanie. Pale zabezpieczające osuwisko stanowią jednocześnie konstrukcję budynku wentylatorni. Po jego ukończeniu rozpoczęto drążenie metodą podstropową, pod budynkiem wentylatorni. Jest on zlokalizowany bezpośrednio na wylocie tunelu lewego.

Na odcinku S7 Naprawa – Skomielna Biała wykonawca, firma Astaldi S.p.A z Włoch, drążąc tunele, stosuje metodę kontrolowanej deformacji A.DE.CO.-RS (analiza deformacji kontrolowanych w skałach i gruntach). Jest to metoda opracowana w latach 80 we Włoszech.

Budowa S7 od Lubnia do Rabki Zdroju rozpoczęła się w 2016 r.

Koszt wszystkich prac wyniesie ponad 2 mld 105 mln zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z podpisaną 11 września 2017 r. umową, wysokość dofinansowania dla całości wynosi 1 322 398 015,17 zł. Wartość kontraktów dla wszystkich trzech odcinków wynosi 2 105 423 721,73 zł.

Odcinek S7 Lubień – Naprawa z lewą jezdnią użytkowaną przez kierowców

Na 7,6 km pierwszego odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień – Naprawa oprócz dwujezdniowej drogi klasy S zaprojektowano m.in. dwa MOP-y (Lubień i Krzeczów), 10 obiektów inżynierskich i 6 małych obiektów mostowych na potoku Krzywańskim. Wykonawcą drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Naprawa jest polsko-ukraińskie konsorcjum przedsiębiorstw IDS-BUD S.A z Warszawy i Korporacja ALTIS-HOLDING z Kijowa. Koszt prac wyniesie 521 519 095,35 złotych.

Pod koniec grudnia 2019 r. oddana do ruchu została jezdnia lewa. Ruch odbywa się po niej w dwóch kierunkach. Aktualnie wykonywane są prace przy jezdni prawej: makroniwelacja terenu, na skarpie wykopu układana jest okładzina kamienna, trwa osuszanie koryta cieku pod nie ukończoną estakadą (osuwisko opóźniło prace) oraz  trwają roboty wodno-kanalizacyjne. Zaawansowanie prac wynosi ponad 90 %, a ich zakończenie planowane jest jeszcze w tym roku.

Odcinek S7 Naprawa – Skomielna Biała w trakcie budowy

Na drugim odcinku S7 Naprawa – Skomielna Biała, tzw. tunelowym, o długości ok. 3 km, powstaje dwukomorowy tunel o długości ok. 2,06 km (czyli w praktyce dwa tunele o sumarycznej długości 4120 m), z awaryjnymi przejściami między komorami, dwoma portalami, budynkami wentylatorni oraz pełną infrastrukturą i wyposażeniem technicznym. Na tym odcinku powstaje także jeden wiadukt, przed północnym portalem tunelu, o długości 321 m. Wykonawca jest włoska firma Astaldi S.p.A. Koszt prac wynosi 968 871 778,09 zł

Wykonywana jest obudowa stała, nisze hydrantowe i sygnalizacyjno-alarmowe, przejścia awaryjne i przejazd awaryjny pomiędzy nitkami tunelu. Przed portalem północnym wykonywana jest izolacja płyty fundamentowej stacji wentylatorowej. Przed portalem południowym trwają prace przy budowie wentylatorni oraz nowego koryta potoku Stachorówka. Na skarpie przed portalem wykonywane są kosze gabionowe. Zaawansowanie prac wynosi ponad 50 %. Zakończenie budowy planowane jest w 2021 r.

Na odcinku S7 Skomielna Biała – Rabka Zdrój i dwujezdniowa DK47 do Chabówki odbywa się ruch

Na trzecim odcinku S7 Skomielna Biała – Rabka Zdrój wraz z dwujezdniową DK47 Rabka Zdrój – Chabówka, o długości 6,1 km, oprócz dwujezdniowej drogi wybudowano m.in. dwa węzły drogowe (Skomielna Biała i Zabornia), Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej, 17 obiektów inżynierskich, w tym najdłuższą estakadę liczącą 1 km długości oraz 4 małe obiekty na ciekach, przy węźle Skomielna.

Sam węzeł też tworzą długie obiekty: estakada nad potokami, DK28 i dwoma łącznicami węzła Skomielna będzie miała 425 m, a dwie łącznice tego węzła ponad 350 m każda (356 m i 367 m). Najwyższe podpory na estakadzie w Skomielnej mają 50 m wysokości. Wykonawcą jest włoska firma SALINI IMPREGILO S.p.A. Cena prac brutto 615 068 976,27zł. Odcinek ten został oddany do ruchu 28 września 2019 r.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane