Zakłady pracy muszą zapewnić środki bezpieczeństwa

GDDKiA

31 marca premier Morawiecki podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 566). Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, a jego zapisy dotyczą również miejsc pracy, jakimi są budowa dróg czy prace związane z ich utrzymaniem.

Od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku, pracodawca musi zapewnić pracownikom dodatkowe środki bezpieczeństwa. Ponadto zakład pracy ma obowiązek zapewnić odstęp pomiędzy stanowiskami pracy, w których pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. Minimalna wielkość tego odstępu to 1,5 m.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez „stanowisko pracy” rozumie się przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. Nowe rozporządzenie z 31 marca br. umożliwia wykonywanie pracy w zespołach przy zachowaniu odpowiedniej ochrony pracowników.

Należy zachować dotychczasowe zalecenia i wymagania sanitarne oraz wdrożyć nowe, które obligują zakład pracy m.in. do zapewnienia osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk. Z szatni i pomieszczeń socjalnych najlepiej korzystać rotacyjnie w mniejszych grupach, zachowując minimalny odstęp.

Ograniczenia w transporcie zbiorowym dotyczą również pojazdów posiadających więcej niż 9 miejsc (łącznie z kierowcą) i dowożących osoby do pracy, np. na budowę. W takich pojazdach, co drugie miejsce musi być wolne.

Pracownicy przebywający w delegacji i pracujący zawodowo, w tym również na budowie, mogą mieszkać w hotelach.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane