Zarządcy dróg i torów będą ściślej współpracować

GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe realizują gigantyczne programy inwestycyjne, które bardzo często stykają się, choćby podczas robót na przejazdach drogowo-kolejowych. Na początku marca oba podmioty podpisały porozumienie ramowe o ścisłej współpracy podczas prowadzonych inwestycji.

Zawarte porozumienie ramowe wskazuje obszary współpracy pomiędzy dwoma zarządcami krajowej infrastruktury. Współpraca przyczyni się do sprawniejszego przygotowywania oraz realizacji inwestycji. Jest to istotne dla projektów drogowych i kolejowych, które na siebie oddziałują.

Strony zadeklarowały, że w stałym kontakcie będą zespoły przygotowujące inwestycje, co pozwoli na wymianę informacji i dokumentacji oraz skoordynowanie działań na różnych etapach przygotowania projektów.

– PLK realizują obecnie największy w historii kolei program inwestycyjny, jakim jest Krajowy Program Kolejowy. To wyzwanie, gdyż przy takiej skali prac bardzo często nasze inwestycje muszą być powiązane z inwestycjami innych zarządców, w tym także GDDKiA – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

Współpraca ma na celu m.in. skrócenie procedur formalno-prawnych oraz wzajemną wymianę – przy zachowaniu poufności – materiałów i dokumentów istotnych dla inwestycji.

– Projektując i realizując inwestycje drogowe bardzo często zbliżamy się albo przecinamy istniejące lub planowane linie kolejowe. Podpisane dziś porozumienie pozwoli usprawnić prace instytucji prowadzących największe inwestycje liniowe w Polsce. Zarówno na etapie planowania, przygotowania, a także realizacji inwestycji – podkreśla Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane