Zawisła wiecha w Gdańskiej Bazie Oznakowania

ALSTAL

Siódmego lutego w Gdańskiej Bazie Oznakowania Nawigacyjnego przy ul. Pokładowej uroczyście zawieszono wiechę. To oznacza, że modernizacja i rozbudowa obiektu należącego do Urzędu Morskiego w Gdyni przekroczyła półmetek. Planowane zakończenie inwestycji to listopad 2020 roku.

Obecnie na placu budowy trwają prace związane z wykończeniem budynku. Generalny wykonawca, firma ALSTAL Grupa Budowlana realizuje wykonanie tynków, instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych oraz sieci, a także elewację z płyt warstwowych. Zakończenie prac zaplanowano na koniec kwietnia.

– Przewidujemy, że zakończenie prac związanych z budynkiem nastąpi przed wakacjami i do zakończenia inwestycji pozostanie jedynie wykonanie układu drogowego. W początkowej fazie realizacji napotkano poważny problem, ponieważ zgodnie z pierwotną dokumentacją środkowa część nowoprojektowanego kompleksu budynków miała polegać na adaptacji i modernizacji istniejącej hali pław – mówi Piotr Kwiatkowski, dyrektor gdańskiego oddziału ALSTAL.

– Niestety po szczegółowej ekspertyzie okazało się, że istniejąca konstrukcja jest w bardzo słabym stanie technicznym i kontynuacja prac zgodnie z założeniami mogłaby doprowadzić do katastrofy budowlanej. Wykonawca wraz Projektantem opracował nową dokumentację zakładającą rozbiórkę istniejących obiektów i postawienie w ich miejsce całkowicie nowej konstrukcji posadowionej na palach – informuje Kwiatkowski.

Do tej pory udało się zakończyć palowanie pod fundamenty i konstrukcję żelbetową łącznie ze słupami prefabrykowanymi oraz wymurowano ściany. Postawiono także konstrukcję stalową pod halę z belką podsuwnicową , a także wykonano pokrycie dachu.

Modernizacja infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku, realizowana jest w ramach projektu: „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation”.

Koszt inwestycji to nieco ponad 27,5 mln złotych. Na placu budowy pozostała do wykonania stolarka okienna i drzwiowa oraz wykończenie wnętrz.

ALSTAL Grupa Budowlana od ponad 40 lat specjalizuję się w projektowaniu oraz generalnym wykonawstwie inwestycji budowlanych.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane