ZMPG wybuduje falochrony zewnętrzne do końca 2027 r.

Port Zewnętrzny w Gdyni
ZMPG

Zarząd Morskiego Portu Gdynia odpisał porozumienie z Urzędem Morskim w Gdyni w celu zaprojektowania i wybudowania nowych falochronów. Inwestycja jest niezbędna dla funkcjonowania planowanego Portu Zewnętrznego.

Decyzją Sejmu z 17 września 2020 r. dokapitalizowano porty morskie kwotą obligacji w wysokości 1 mld zł, w celu zwiększenia kapitału zakładowego portów na budowę strategicznych elementów infrastruktury dostępowej, m.in. falochronów zewnętrznych. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. otrzymał papiery wartościowe w wysokości 673 mln zł. Środki przeznaczone są na budowę falochronów zewnętrznych. Wybudowanie falochronów zewnętrznych jest niezbędne dla realizacji Portu Zewnętrznego.

Urząd Morski w Gdyni będzie pełnił rolę inwestora, zaś Zarząd Morskiego Portu Gdynia będzie inwestorem zastępczym. Inwestor będzie współpracował z Portem na etapie przygotowania i realizacji inwestycji, w tym zwłaszcza w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, prowadzeniu postępowań, opracowaniu dokumentacji technicznej inwestycji oraz budowy. Port odpowiedzialny będzie za zaprojektowanie oraz wybór wykonawcy inwestycji. Ostateczny termin realizacji inwestycji zaplanowany jest na 31 grudnia 2027.

– Porozumienie jest kolejnym w ramach naszej współpracy z Zarządem Morskiego Portu Gdynia. Obecnie jesteśmy w trakcie uatrakcyjniania Portu pod kątem nawigacyjnym, a mianowicie pogłębiania i poszerzania toru podejściowego i przebudowy dwóch główek falochronu głównego – powiedział kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Współpraca pomiędzy podmiotami pozwoli na wykorzystanie doświadczenia i wiedzy w zakresie realizacji podobnych inwestycji. Aktywny udział ZMPG już na etapie projektowania, pozwoli na zapewnienie przestrzeni do rozwoju Portu Gdynia w perspektywie wieloletniej. Ponadto, ważnym skutkiem zaangażowania Portu Gdynia w pracach nad projektem jest koordynacja z innymi strategicznymi projektami realizowanymi w gdyńskim porcie.

– Chcemy kontynuować wizję inż. Tadeusza Wendy i Eugeniusza Kwiatkowskiego, by Port Gdynia na kolejne dekady mógł być generatorem rozwoju gospodarczego kraju. Dostosowujemy jakość infrastruktury do rosnących oczekiwań rynku. Poprzez inwestycje poprawia się pozycja konkurencyjna portu w basenie Morza Bałtyckiego. Co więcej, nowe falochrony staną się osłoną dla całego portu, który jest portem podwójnego przeznaczenia, a ponadto portem o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania polskiej gospodarki. Dzięki realizowanym inwestycjom wzmacniamy rolę Polski w transeuropejskiej sieci transportowej – mówi Adam Meller, prezes Zarządu ZMPG.

Budowa nowych falochronów jest komplementarną inwestycją do realizowanych obecnie przez zarząd spółki w porcie wewnętrznym.

Największe obecnie prowadzone zadanie inwestycyjne – pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia jest również inwestycją wspólną, zarówno realizowaną przez ZMPG i Urząd Morski w Gdyni. Podzielone jest ono w ten sposób, że od falochronu głównego w stronę zatoki na długości 3714 metrów zostanie pogłębiony tor podejściowy z obecnej głębokości koło 14 m do 17 metrów i z obecnej szerokości 150 metrów do 280 metrów, jak również zostaną przebudowane 2 główki falochronu głównego umożliwiające powstanie przy wejściu głównym do portu głębokości 17 metrów – są to zadania wykonywane przez Urząd Morski w Gdyni.

Jest to element większego, bardziej zaawansowanego projektu – czyli całej infrastruktury hydrotechnicznej od wejścia głównego aż do basenu kontenerowego (Nabrzeża Puckiego), przy których roboty trwają od 3 lat. Obecnie akwen wewnętrzny ma 13,5 metra, a w ramach naszego zadania wspólnego będzie pogłębiony do 16 metrów. Niezbędne do jego realizacji było przebudowanie niektórych nabrzeży, do tej chwili wykonaliśmy już Nabrzeże Włoskie i Słowackie, przystępować będziemy do przebudowy Nabrzeża Norweskiego. Wybudowana została już także nowa obrotnica numer 2, która umożliwi docelowo obracanie statków o długości 400 m.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane