ZMPSiŚ przejął tereny stoczni Gryfia w Świnoujściu

ZMPSiŚ

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście skorzystał z przysługującego mu ustawowo prawa pierwokupu nieruchomości zbywanych przez Morską Stocznię Remontową „Gryfia” S.A. Według „Głosu Szczecińskiego” wartość transakcji wyniosła 58 mln zł.

ZMPSiŚ skorzystał z uprawnienia, przysługującego podmiotowi zarządzającemu portem morskim przy sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych w granicach portów morskich i nabył od MSR „Gryfia” nieruchomości w Świnoujściu o powierzchni 21 ha.

Zarządca portów informuje, że pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu jest jednym z jego zadań wymienionych w ustawie o portach i przystaniach morskich. Ponadto, nabycie nieruchomości do działalności ZMPSiŚ w porcie morskim w Świnoujściu zostało wskazane także w aktualnie obowiązującej „Strategii rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 roku” oraz w opracowanym na podstawie tego dokumentu „Planie rozwoju Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. do roku 2030”.

Na przełomie II/III kwartału 2022 r. odbędzie się przetarg, którego przedmiotem będzie udostępnienie nowo nabytych nieruchomości portowym operatorom.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Polecane