Deweloperzy z optymizmem patrzą na rok 2021

magazyn
graf70, Pixabay

Eksperci Cushman & Wakefield, we współpracy z największymi deweloperami magazynowymi działającymi w Polsce, podsumowali miniony rok na rynku magazynowym oraz przedstawiają plany na rok 2021. Okazuje się, że 90 proc. firm wierzy w duży popyt na powierzchnię logistyczną, który w dalszym ciągu będzie generował handel elektroniczny.

Większość uczestników rynku oceniła miniony rok pozytywnie – zarówno z punktu widzenia podaży, jak i popytu. Zdecydowana większość respondentów uważa, że aktywność deweloperska w 2020 r. pozostała na stabilnym poziomie lub nawet nieznacznie wzrosła (tak odpowiedziało blisko 80% ankietowanych). – „To znakomity wynik, pamiętajmy bowiem, że porównujemy bieżący rok do rekordowego pod względem podaży 2019 r.” – podkreśla Cushman & Wakefield w podsumowaniu badania.

Podobne proporcje odpowiedzi dotyczyły aktywności samych najemców – zdaniem 33% deweloperów w 2020 roku, mimo pandemii najemcy magazynowi byli równie aktywni, co w ciągu ostatnich, rekordowych dwóch lat. Jednocześnie blisko 45% ankietowanych oceniło, że potrzeby najemców w 2020 r. wzrosły. Największą aktywnością w ocenie deweloperów, zgodnie z przewidywaniami, wykazali się najemcy związani ze sprzedażą internetową. Oprócz e-commerce, deweloperzy wymieniali wśród najbardziej aktywnych logistykę i transport, branżę spożywczą i FMCG, branżę kurierską oraz elektronikę i AGD.

Ciekawe były również odpowiedzi deweloperów w odniesieniu do ich działań doraźnych podejmowanych podczas pandemii. Wynika z nich, że właściciele obiektów magazynowych aktywnie wspierali najemców: 75% firm wskazało na krótkoterminowe przesunięcie zobowiązań najemców w zamian za odpowiednie wydłużenie okresu najmu. Powszechne było również wsparcie polegające na poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników magazynów. Ankieta wskazuje również, że kilku deweloperów obniżyło poziom czynszu klientom znajdującym się w trudnej sytuacji z powodu pandemii.

Główne wnioski z badania:

  • Blisko 45% deweloperów oceniło, że aktywność i potrzeby najemców magazynowych w 2020 roku wzrosły – największe zapotrzebowanie zgłaszały firmy z sektora e-commerce, logistyka i transport a także firmy z branży spożywczej, FMCG, kurierskiej, elektronicznej i AGD.
  • Niektórzy najemcy chętnie korzystali w 2020 roku ze wsparcia oferowanego przez deweloperów – były to głównie zwolnienia czynszowe w zamian za wydłużenie okresu najmu, ale również obniżki czynszów w przypadku najemców najbardziej dotkniętych kryzysem.
  • Ponad 90% deweloperów oczekuje, że sytuacja rynkowa w 2021 r. będzie pozytywna lub zdecydowanie pozytywna. Deweloperzy nie przewidują spowolnienia w tym sektorze rynku nieruchomości i planują nowe inwestycje
  • Zdecydowana większość planuje nowe inwestycje w ramach 5 głównych rynków. Wśród mniejszych rynków, największym powodzeniem ankietowanych deweloperów cieszy się region Polski Zachodniej – w 2021 r. spodziewamy się tutaj wielu nowych, ciekawych inwestycji.
  • Rok 2021 będzie należał do branży e-commerce, co wpłynie na dalszy rozwój rynku magazynowego w Polsce.
  • Wśród najważniejszych trendów na 2021 rok oprócz dalszego rozwoju koncepcji zielonych magazynów i popularyzacji rozwiązań proekologicznych wymienia się również dalszy rozwój inwestycji wspomagających logistykę „ostatniej mili” i projektów typu SBU (Small Business Units).
  • Plany inwestycyjne i rozwój rynku magazynowego może zostać zahamowany jedynie przez niepewną sytuacje gospodarczą, spowodowaną ograniczeniami związanymi z utrzymującym się długo stanem pandemii oraz przez ograniczoną dostępność odpowiednio przygotowanych gruntów inwestycyjnych. Wśród zagrożeń, deweloperzy wskazywali również brak kadr.
Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane