Powstanie terminalu w Zduńskiej Woli zależy od dotacji z UE

Terminal intermodalny
Adam Brzozowski

Rada nadzorcza PKP Cargo zgodziła się na zawarcie przez przewoźnika umowy z PKP S.A. na powołanie spółki celowej ONECARGO, która zbuduje terminal intermodalny w Zduńskiej Woli, w dzielnicy Karsznice. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem uzyskania dofinansowania z RPO.

Organ nadzorczy zgodził się na przystąpienie przez PKP Cargo do projektu, pod warunkiem, że wkład finansowy spółki wyniesie maksymalnie 25 mln zł. Przewoźnik może też zabiegać o finansowanie dłużne. Zgodnie z założeniami, PKP S.A. ma wnieść do spółki celowej (ONECARGO) nieruchomość w Zduńskiej Woli.

Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.3 Transport multimodalny, o które będzie wnioskować ONECARGO.

Planowany terminal w Zduńskiej Woli – Karsznice stanowić będzie uzupełnienie infrastruktury punktowej w ramach Grupy PKP oraz Grupy PKP Cargo.

Koncepcja utworzenia w Zduńskiej Woli suchego portu powstała sześć lat temu. W lipcu tego roku realizację inwestycji zadeklarowano podczas spotkania u marszałka województwa łódzkiego.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane