W obwodzie kaliningradzkim powstanie hub logistyczny

Ministerstwo Transportu Federacji Rosyjskiej

Na początku sierpnia w Kaliningradzie zawarte zostało porozumienie o współpracy między rosyjskim resortem transportu, władzami obwodu kaliningradzkiego oraz Kolejami Rosyjskimi (RŻD). Jego strony postanowiły wspólnie zrealizować projekt Centrum logistyczno-transportowego „Zapadnyj”. Inwestycję wpisano do planu modernizacji i rozbudowy infrastruktury do roku 2024.

Pod dokumentem podpisy złożyli: minister Aleksiej Siemienow, wicegubernator obwodu kaliningradzkiego Aleksander Rabinow oraz dyrektor RŻD odpowiedzialny za ład korporacyjny, Andriej Starkow.

Obiekt powstać ma na terenie stacji towarowej Dzierżyńska-Nowa. Centrum transportowo-logistyczne „Zapadnyj” ze względu na swoje położenie będzie pełniło rolę węzła eksportowo-importowego dla towarów transportowanych do i z Rosji, a także na trasie Europa – Azja.

Aby skalkulować powierzchnię i potencjalną zdolność przeładunkową obiektu opracowano model symulacyjny z prognozą przewozu towarów do roku 2035.

– Obwód kaliningradzki jest aktywnie zaangażowany w realizację federalnego planu budowy centrów transportowo-logistycznych. To dobry przykład współpracy władze regionalnych oraz rządu, a także inwestorów. Zawarte porozumienie będzie podstawą do realizacji celu nadrzędnego: stworzenia przez rosyjskiego prezydenta oraz rząd szkieletowej sieci centrów transportowo-logistycznych – powiedział Aleksiej Siemionow.

W ramach programu budowy centrów logistycznych rosyjski resort transportu zawarł wcześniej umowy z władzami Moskwy, Kaługi i regionu swierdłowskiego.

Rosja od dawna rozwija przewozy ładunków przez terminal w obwodzie kalingrdadzkim. Przechodzi przez niego coraz więcej kontenerów przewożonych pociągami na tzw. Nowym Jedwabnym Szlaku.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane