W obwodzie kaliningradzkim powstanie hub logistyczny

Ministerstwo Transportu Federacji Rosyjskiej

Na początku sierpnia w Kaliningradzie zawarte zostało porozumienie o współpracy między rosyjskim resortem transportu, władzami obwodu kaliningradzkiego oraz Kolejami Rosyjskimi (RŻD). Jego strony postanowiły wspólnie zrealizować projekt Centrum logistyczno-transportowego „Zapadnyj”. Inwestycję wpisano do planu modernizacji i rozbudowy infrastruktury do roku 2024.

Pod dokumentem podpisy złożyli: minister Aleksiej Siemienow, wicegubernator obwodu kaliningradzkiego Aleksander Rabinow oraz dyrektor RŻD odpowiedzialny za ład korporacyjny, Andriej Starkow.

Obiekt powstać ma na terenie stacji towarowej Dzierżyńska-Nowa. Centrum transportowo-logistyczne „Zapadnyj” ze względu na swoje położenie będzie pełniło rolę węzła eksportowo-importowego dla towarów transportowanych do i z Rosji, a także na trasie Europa – Azja.

Aby skalkulować powierzchnię i potencjalną zdolność przeładunkową obiektu opracowano model symulacyjny z prognozą przewozu towarów do roku 2035.

– Obwód kaliningradzki jest aktywnie zaangażowany w realizację federalnego planu budowy centrów transportowo-logistycznych. To dobry przykład współpracy władze regionalnych oraz rządu, a także inwestorów. Zawarte porozumienie będzie podstawą do realizacji celu nadrzędnego: stworzenia przez rosyjskiego prezydenta oraz rząd szkieletowej sieci centrów transportowo-logistycznych – powiedział Aleksiej Siemionow.

W ramach programu budowy centrów logistycznych rosyjski resort transportu zawarł wcześniej umowy z władzami Moskwy, Kaługi i regionu swierdłowskiego.

Rosja od dawna rozwija przewozy ładunków przez terminal w obwodzie kalingrdadzkim. Przechodzi przez niego coraz więcej kontenerów przewożonych pociągami na tzw. Nowym Jedwabnym Szlaku.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane