W Porcie Gdynia otwarto magazyn wysokiego składowania

Tadeusz Urbaniak, ZMPG

Otwarty wczoraj magazyn wysokiego składowania jest jednym z kluczowych elementów intermodalnego Centrum Logistycznego w Pocie Zachodnim. Obiekt jest pierwszym z czterech magazynów przewidzianych do realizacji w Porcie Gdynia.

Uroczystego otwarcia dokonali: prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia, Adam Meller, minister Michał Woś, ambasador Zambii w Berlinie Anthony Mukwita i prezes Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemtoris Missio, Justyna Janiec – Palczewska.

– Nasza strategiczna inwestycja, czyli Port Zewnętrzny wymaga stworzenia odpowiedniego otoczenia, dzięki któremu możliwa będzie sprawna obsługa towarów. Zwiększone możliwości przeładunkowe to szansa ale również wyzwanie, dlatego tak ważne jest aby już dzisiaj tworzyć dogodne warunki do dalszego rozwoju – komentuje Adam Meller, ZMPG.

Dostęp dla pociągów i ciężarówek
Otwarty magazyn jest pierwszym z czterech tego typu, budowanych w ramach Centrum Logistycznego. Na terenie o powierzchni 30 tys. mkw. oprócz magazynów powstaną również place składowe oraz niezbędna infrastruktura drogowa i kolejowa. Inwestycje w tym rejonie Portu bezpośrednio wpisują się w Strategię Portu Gdynia 2027. Jej celem jest stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

Magazyn o wysokości użytkowej 10,5 m, jest przeznaczony do składowania wysoko przetworzonych towarów drobnicowych w opakowaniach. Będą w nim świadczone usługi związane z magazynowaniem, przyjęciem, składowaniem, kompletacją i konfekcjonowaniem oraz wydawaniem zapasów w systemie cross-dockingu.

Cztery pomieszczenia
Magazyn jest podzielony wewnątrz na cztery komory magazynowe o powierzchni od 2500 – 4000 mkw. każda. Obiekt zostanie dostosowany do wymiarów regałów ramowych paletowych z zapewnieniem szerokości korytarza roboczego dla wózków podnośnikowych z wysuwanymi masztami. Konstrukcja dachowa obiektu jest przystosowana do instalacji fotowoltaicznej na całej powierzchni dachu.

Uroczyste otwarcie magazynu połączone zostało z transportem pomocy humanitarnej do Zambii, organizowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Agencję Rezerw Materiałowych i Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. 22 tony asortymentu medycznego wyruszyły drogą morską z Portu Gdynia do Zambii, z przeznaczeniem do 18 placówek medycznych, prowadzonych przez polskich misjonarzy. Otwarty magazyn gotowy jest do obsługi kolejnych transportów z pomocą humanitarną.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane