Kierowca międzynarodowy – transport gazu LNG

  • Transport
  • Piaseczno, Mazowieckie
  • Paul Klacska Sp. z o.o.
Paul Klacska Polska Sp. z o.o. – to międzynarodowa firma zajmująca się transportem towarów niebezpiecznych w cysternach z siedzibą w Piasecznie k/Warszawy.

Obecnie podejmiemy współpracę na etat z kierowcami w transporcie międzynarodowym gazu LNG na stałych trasach ze Świnoujścia do Czarnogóry.

Rejon / miejsce : Szczecin, Świnoujście, Myślibórz, Gorzów Wlkp., Świebodzin, Zielona Góra, Legnica, Wrocław


Wymagania:

- prawo jazdy kat. C+E,

- świadectwo kwalifikacji,

- uprawnienia ADR + cysterny,

- uprawnienia TDT ( napełnianie i opróżnianie zbiorników kl.2 - gazy ) – udzielamy pomocy w uzyskaniu tych uprawnień,Oferujemy:

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

- szkolenie wstępne, specjalistyczne szkolenia okresowe,

- atrakcyjne i terminowe wynagrodzenie,


Zainteresowane osoby w pierwszej kolejności prosimy o kontakt telefoniczny a następnie o wypełnienie formularza rekrutacyjnego https://praca.klacska.pl/form.php


Niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe. Wszelkie szczegóły w tym zakresie zostały opisane poniżej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – zwane dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Paul Klacska Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie ul. Świętojańska 5 , 05-500 Piaseczno.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z Administratorem w następujący sposób:

a) numer telefonu: 22 735 - pokaż numer telefonu -

3. Administrator przetwarza dane w celu związanym z przebiegiem Twojego zatrudnienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych) oraz w celu realizacji usług transportowych oraz związanych z nimi procesów planowania, załadunku, rozładunku towarów gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażenie zgody zgodnie z (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa transportowego.

4 Dodatkowo informujemy, iż Odbiorcami danych osobowych są:

§ podmioty zajmujące się obsługą informatyczną oraz kadrowo-księgową administratora danych

§ prowadzące szkolenia

§ kontrahenci administratora danych

§ terminale załadunkowe

5. Administrator realizując prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych informuje, iż masz prawo do:

§ wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;

§ dostępu do danych osobowych;

§ żądania sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych;

§ żądania uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są niekompletne;

§ żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

§ wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

§ niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

§ przenoszenia danych osobowych; zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

§ złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem. W przypadku niepodania przez Ciebie danych osobowych wymaganych do zawarcia umowy, umowa nie będzie mogła zostać zawarta.

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w szczególności przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

8. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.