Specjalista ds. transportu i planowania – Centrum Logistyczne w Swarożynie

 • Transport
 • Swarożyn, Pomorskie
 • POLOmarket

POLOmarket to największa polska sieć supermarketów, zbudowana od podstaw z zaangażowaniem wyłącznie polskiego kapitału. Zaczynaliśmy w 1997 roku od 27 sklepów. Dziś POLOmarket to ponad 280 nowoczesnych placówek na terenie całej Polski. Jesteśmy ulubionym miejscem zakupów milionów Polaków. Miesięcznie odwiedza nas prawie 9 mln klientów w całym kraju. Podstawą sukcesów naszej firmy są pracownicy. Umiejętności każdego z nich, połączone z duchem pracy zespołowej, motywacją i poczuciem odpowiedzialności decydują o rozwoju przedsiębiorstwa. Obecnie jesteśmy pracodawcą dającym zatrudnienie ponad 5 800 osobom. 

 

       Specjalista ds. transportu i planowania

       Centrum Logistyczne w Swarożynie

Miejsce pracy: Swarożyn (pow. tczewski)
Numer referencyjny: ST/01/2021

Zadania:

 • planowanie codziennych dostaw do naszych sklepów,
 • obsługa procesów transportowych w tym procesu załadunku pojazdów,
 • pomoc kierowcom i przewoźnikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących realizacji zlecenia,
 • nadzór nad prawidłowym przepływem informacji oraz dokumentów, w tym raportowanie,
 • monitorowanie prawidłowej realizacji zlecenia transportowego.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • umiejętność analizowania sytuacji i efektywnego planowania,
 • znajomość przepisów dotyczących transportu krajowego,
 • sumienność i dokładność,
 • gotowość do pracy zmianowej.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • pracę w największej polskiej sieci handlowej,
 • wyzwania i możliwość samorealizacji,
 • pakiet szkoleń wewnętrznych,
 • bezpłatną prywatną opiekę medyczną dla Ciebie,
 • ubezpieczenie na życie dla Ciebie i Twoich bliskich
 • prywatną opiekę medyczną dla Twojej rodziny,
 • wynagrodzenie adekwatne do powierzonych obowiązków.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest „POLOmarket” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Giebni, (Pakość 88-170, Giebnia 20).
 2. Z ADO może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres email: praca@polomarket.pl, telefonicznie pod numerem +48 801 162 160 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować poprzez email: daneosobowe@polomarket.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 4. Dane zbierane są dla potrzeb rozstrzygnięcia niniejszej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji ADO. Podanie danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych dla potrzeb rozstrzygnięcia niniejszej rekrutacji oraz dla potrzeb wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach jest Pani / Pana zgoda, o ile – w przypadku przyszłych rekrutacji – taka zgoda została przez Panią / Pana udzielona.
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia niniejszej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią / Pana odrębnej zgody na uwzględnienie niniejszego zgłoszenia dla potrzeb przyszłych rekrutacji ADO – nie dłużej jednak niż prze okres 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 7. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom świadczącym dla ADO usługi związane z przeprowadzaniem postępowań rekrutacyjnych i usługi informatyczne. Ww. przekazanie będzie się odbywało zgodnie z prawem – wyłącznie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych lub na podstawie innego instrumentu prawnego, który podlega prawu Unii Europejskiej i prawy Rzeczypospolitej Polskiej
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. Przysługuje Pani / Panu prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych dla potrzeb niniejszej rekrutacji lub dla potrzeb przyszłych rekrutacji, o ile taka zgoda została przez Panią / Pana udzielona. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza unijne i polskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 11. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy, że spółka „POLOmarket” Sp. z o.o. będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania od Pani/Pana dodatkowej, dobrowolnej, pisemnej zgody.
 12. „POLOmarket” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.