Reklama

PortalTSL.pl jest pierwszym serwisem internetowym w Polsce, który dostarcza kompleksowych i aktualnych informacji o rynku transportu towarów, spedycji, logistyce oraz infrastrukturze transportowej. Serwis funkcjonuje od maja 2019 r. i od tamtej pory zyskuje nowych Czytelników.

Profil użytkownika:
Użytkownikami Portalu TSL są fachowcy z branży TSL: menedżerowie wyższego i średniego szczebla (decydenci) oraz pracownicy – specjaliści z wielu dziedzin, m.in. spedytorzy i kierowcy samochodów ciężarowych.

Najliczniejszą grupę użytkowników stanowią osoby w wieku 25-34 lata (42 proc.) oraz 35-44 lata (23 proc.). Są to głównie Polacy (82 proc.), ale też mieszkańcy państw skandynawskich oraz USA, Niemiec, Litwy i Ukrainy. Większość Czytelników Portalu to mieszkańcy dużych aglomeracji zlokalizowanych w województwach: mazowieckich, dolnośląskim, łódzkim, śląskim, pomorskim i wielkopolskim.

Oferta:
Redakcja serwisu oferuje następujące formaty reklamowo-promocyjne:

  • Przygotowanie oraz publikacja artykułów promocyjnych (np. komunikaty, prezentacje przedsiębiorstw, case studies),
  • Emisja reklam graficznych (bannerów),
  • Promocja branżowych wydarzeń (np. targi, konferencje, szkolenia) w dziale Wydarzenia,
  • Relacje dziennikarskie  i fotograficzne z wydarzeń,
  • Publikacja ogłoszeń rekrutacyjnych (dział: Praca).

Dla firm zainteresowanych długofalową współpracą przygotowaliśmy pakiety usług. Decydując się na zawarcie z Portalem umowy rocznej lub półrocznej przedsiębiorcy otrzymają status Partnera Portalu TSL lub Partnera wybranego działu tematycznego. Zapytaj o szczegóły.

Potencjalni Partnerzy skorzystają z większości oferowanych przez redakcję serwisu usług, a ich logotypy pojawią się w widocznych dla Czytelników miejscach na stronie głównej i podstronach Portalu TSL.

Przykładowe strefy bannerowe Portalu TSL oraz miejsca na logotypy Partnerów serwisu:

Zapraszamy do współpracy! Szczegółowe informacje na temat oferty Portalu TSL można uzyskać wysyłając wiadomość na adres: reklama@portaltsl.pl