11-proc. spadek przewozów kolejowych w I połowie 2020

Pociąg towarowy na torach
Adam Brzozowski

W czerwcu 2020 r. przewieziono koleją 17,5 mln ton ładunków – nieco więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 1,1 mln ton mniej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. To co prawda najmniejszy miesięczny spadek przewozów licząc rok do roku, lecz wyniki za I półrocze nie napawają optymizmem.

Przewiezione przez kolej 17,5 mln ton w czerwcu 2020 r. to wynik o prawie 900 tys. ton wyższy niż w poprzednim miesiącu. W stosunku do czerwca 2019 r. spadek wyniósł 1,1 mln ton (6,1%) i jest on najniższy porównując dane miesięczne rok do roku. Wartości pozostałych parametrów w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku również charakteryzowały się jednymi z najmniejszych różnic. Praca przewozowa wyniosła 4,2 mld tonokilometrów i była niższa o 7,1%.

W przypadku pracy eksploatacyjnej, która kształtowała się na poziomie 6,1 mln pociągokilometrów, spadek wyniósł 7,5%. – Wyniki przewozowe za czerwiec potwierdzają, że kryzys wywołany epidemią miał mniejszy wpływ na przewozy towarowe niż pasażerskie. Z informacji przekazywanych przez przewoźników wynika, że w dalszym ciągu rozwija się transport kolejowy między Azją a Europą. Potwierdzają to też pierwsze dane intermodalne – komentuje Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

– Przewoźnicy informowali również o uruchomieniu nowych relacji międzynarodowych z klientami z krajów zachodniej i południowej Europy – dodaje.

W pierwszym półroczu przewoźnicy przetransportowali 105 mln ton, co w porównaniu z rokiem poprzednim oznacza spadek o 13 mln ton (11%). Praca przewozowa i praca eksploatacyjna wyniosły odpowiednio 24,5 mld tonokilometrów oraz 36,2 mln pociągokilometrów (spadek o 13,3% oraz 12,3%). Mimo występujących trudności, wynik ten jest wyższy o ponad 1,2 mln ton niż wartość masy przewiezionej w 2016 r., kiedy to po raz ostatni wartość przewiezionej masy nie przekroczyła 230 mln ton.

Średnia odległość przewozów towarowych w pierwszym półroczu wyniosła 233 km i była o 6 km niższa w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Kolej przewiozła w czerwcu 14,5 mln pasażerów. To niemal 47% mniej niż w czerwcu 2019 r. Jednak spadek liczby pasażerów spowodowany epidemią koronawirusa jest mniejszy niż w kwietniu i maju kiedy sięgał 77% i 66%.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane