Dwa nowe projekty intermodalne z unijną dotacją

Pixabay

Centrum Unijnych Projektów Transportowych informuje, że w związku ze zwiększeniem przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju alokacji w konkursie Nr 3.2/1/16, przyznano dofinansowanie kolejnym projektom wyłonionym po procedurze odwoławczej. Beneficjentami zostali: DB Port Szczecin oraz Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznań II.

Przypomnijmy: Dotacje pochodzą z POIiŚ, z konkursu 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny). Pod koniec października 2018 r. CUPT zakończyło ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych projektów. Na liście rankingowej znalazło się 31 inwestycji, które uzyskały wymaganą liczbę punktów. Wartość dotacji dla zwycięskich inwestycji intermodalnych wynosi ponad 1,13 mld zł.

Ponieważ instytucja zarządzająca POIiŚ, czyli Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, przyznała dodatkowe środki w konkursie, CUPT przyznało je projektom, które przeszły procedurę odwoławczą. Są to następujące przedsięwzięcia:

DB Port Szczecin – Usprawnienie pracy terminala kontenerowego na Ostrowie Grabowskim. Spółka wnioskowała o dofinansowanie w kwocie 8,54 mln zł, a uzyskała niewiele mniej, bo 8,29 mln zł dotacji.

Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznań II – Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania. Spółka ubiegała się o 80,87 mln zł dotacji i tyle samo otrzymała.

Aktualna lista rankingowa

CUPT informuje, że procedura odwoławcza nadal trawa. Jeśli pojawi się dodatkowe fundusze, zostaną przekazane beneficjentom, którzy przejdą procedurę.

Od zeszłego roku realizowanych jest 31 inwestycji dofinansowanych ze środków konkursu 3.2/1/16. Większość projektów jest w fazie wyłaniania wykonawców. Niektóre już na tym etapie napotykają problemy. Spółka Lotos Kolej zamierzała kupić dwie lokomotywy elektryczne oraz 324 wagony do przewozu kontenerów. W przetargach na elektrowozy nie złożono żadnej ważnej oferty, a w przetargu na dostawę wagonów oferty przewyższały budżet zamawiającego.

Lotos Kolej nie podjął decyzji, czy rozpisze nowe przetargi. Według informacji uzyskanych w CUPT, beneficjent ma taką możliwość, jednak musi być spełnionych kilka warunków, ponieważ nowy przetarg wydłuża czas realizacji projektu, a nad inwestycjami ciąży reżim czasowy. Potrzebna więc będzie zgoda resortu inwestycji, który dokona analizy ryzyka niewykorzystania środków POIiŚ 2014 – 2020 zgodnie z zasadą n+3. Zasada ta odnosi się do okresu programowania UE i określa dodatkowy okres na realizację i rozliczenie projektów. W praktyce fundusze muszą zostać wykorzystane do roku 2023.

CUPT zapewnia, że monitoruje stan realizacji inwestycji dofinansowanych z konkursu intermodalnego i zauważa występowanie problemów typowych dla procedur przetargowych, czyli przedłużające się procedury wyboru wykonawców, oferty przekraczające założony budżet, a także przypadki nierozstrzygnięcia postępowań. Obecnie nie zidentyfikowano jednak projektów, w których definitywnie dojdzie do niewykorzystania dotacji.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane