Dziewięć państw apeluje o zmianę Pakietu Mobilności

Endzeiter, Pixabay

Rządy: Bułgarii, Cypru, Estonii, Litwy, Łotwa, Malty, Polski, Rumunii i Węgier wystosowały list do posłów Parlamentu Europejskiego. Wzywają w nim do zmian w Pakiecie Mobilności. Parlament ma głosować nad tym pakietem podczas sesji zaplanowanej w dniach 8-10 lipca.

Ministrowie ds. transportu i ministrowie ds. europejskich wspomnianych dziewięciu państw wysłali 29 czerwca do posłów do Parlamentu Europejskiego wspólne pismo. Zwracają w nim uwagę na restrykcyjne, dyskryminujące i protekcjonistyczne przepisy zawarte w Pakiecie Mobilności I.

Zdaniem ministrów, zaproponowany pakiet negatywnie wpłynie na wspólny rynek UE, cele polityki klimatycznej UE i cały sektor transportu. Apelują o powtórną analizę i zmianę przyjętych już wstępnie rozwiązań. Wniosek dotyczy głównie części regulującej pracę kierowców ciężarówek.

Apel o rozważenie zapisów
– Przygotowany przez dziewięć państw list to kolejne podejmowane przez nas działanie, które ma na celu odrzucenie szkodliwych przepisów, administracyjnie ograniczających usługi transportowe i sztucznie zmniejszających ich efektywność – poinformował w Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

– Wzywamy członków Parlamentu Europejskiego, aby dobrze rozważyli proponowane środki ograniczające swobody rynkowe, w tym wymóg powrotu ciężarówek co osiem tygodni do kraju macierzystego i ograniczenia kabotażu – napisano w liście. Jego wysłanie ma związek z planowanym głosowaniem stanowiska PE do wniosków legislacyjnych części rynkowej i socjalnej Pakietu Mobilności I na sesji plenarnej Parlamentu w dniach 8 – 10 lipca 2020 r.

Ministrowie przypominają, że dziewięć krajów, czyli jedna trzecia państw członkowskich było przeciwnych wynegocjowanemu porozumieniu. Podkreślają, że nie przeprowadzono również oceny skutków wpływu przepisów na środowisko i funkcjonowanie jednolitego rynku UE.

Przedstawiciele rządów uważają, że proponowane rozwiązania wykluczą niektóre państwa członkowskie ze wspólnego jednolitego rynku.

W swoim piśmie ministrowie podkreślili także, że pandemia COVID-19 w niespotykany w historii sposób zakłóciła międzynarodowe otoczenie biznesu. Pakiet Mobilności I był zaś przygotowywany w zupełnie innej rzeczywistości, nieodpowiadającej obecnym realiom.

600 tys. ciężarówek
Przepisy zostały przyjęte pod koniec poprzedniej kadencji PE, wiosną 2019 roku, po trwających od połowy 2017 r. pracach legislacyjnych podjętych z inicjatywy Komisji Europejskiej. Miała ona na celu zmianę i rozszerzenie przepisów UE w zakresie transportu drogowego poprzez znalezienie równowagi pomiędzy zadaniami, które stawia sobie europejski system transportu drogowego: bezpieczeństwem, sprawiedliwością społeczną, zrównoważonym rozwojem i celami ekonomicznymi.

Jak podaje w swoim raporcie za 2019 r. organizacja pracodawców Transport i Logistyka Polska, europejski sektor międzynarodowego transportu drogowego wykorzystuje 600 tys. samochodów ciężarowych o dużej ładowności i zatrudnia około 740 tys. kierowców międzynarodowych. W ciągu roku w 28 krajach Unii Europejskiej przewieziono 1 mln 218,8 tys ton ładunków.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane