ERFA: niezależnym operatorom kolejowym grozi bankructwo

Sage_x2002, Pixabay

Europejskie Stowarzyszenie Kolejowych Przewoźników Towarowych ERFA (European Rail Freight Association) zaapelowało do Komisji Europejskiej oraz do rządów państw UE o podjęcie działań, które ochronią przewoźników przed rosnącymi cenami energii trakcyjnej. Rekordowe stawki za energię są zagrożeniem dla funkcjonowania mniejszych przewoźników, co może oznaczać powrót monopoli.

Unia Europejska od wielu lat premiuje kolej jako alternatywę dla szkodliwego dla środowiska transportu drogowego. Starania o zliberalizowanie rynku kolejowego, do niedawna zmonopolizowanego przez państwowych przewoźników, mogą zostać zaprzepaszczone. Europejskie Stowarzyszenie Kolejowych Przewoźników Towarowych (ERFA) dostrzega bowiem zagrożenie ze strony rosnących cen za energię trakcyjną.

– Drastycznie rosnące ceny energii na rynku kolejowych przewozów towarowych mogą nie tylko zahamować modalną rewolucję, ale przyczynią się do zmiany kompozycji europejskiego sektora kolejowego. Przed wieloma mniejszymi operatorami kolejowymi stoi widmo wstrzymania działalności, a nawet bankructwa – głosi komunikat ERFA. – Niezbędne jest podjęcie środków wspierających transport kolejowy, aby 20 lat otwierania rynku na nowych graczy nie zostało zmarnowane. Według prognoz, w nadchodzących tygodniach i miesiącach dla przewoźników towarowych istotne będzie zabezpieczenie dostaw energii, w celu kontynuowania działalności. W niektórych państwach ceny wzrosły dziesięciokrotnie. W przypadku mniejszych operatorów koszty te zostaną przerzucone na klientów. Jeśli klienci zrezygnują z drożejących usług, cześć przewoźników ogłosi bankructwo lub wyjdzie z rynku – informuje ERFA.

ERFA stwierdza, że rośnie ryzyko konsolidacji rynku kolejowego, spowodowanej wzrostem cen energii trakcyjnej. Jest ono najwyższe w krajach, w których funkcjonują duzi przewoźnicy, należący do holdingów, a takie organizacje mają zapewnione źródła finansowania zakupu energii lub kupują energię hurtowo po korzystnej cenie.

Organizacja europejskich przewoźników towarów obawia się także o możliwe ograniczenia w dostawach energii trakcyjnej, pomimo że została ona już zakontraktowana na lata 2022-2023. ERFA zwraca się więc do Komisji Europejskiej oraz do państw członkowskich UE o podjęcie kroków w celu ograniczenia cen energii w strategicznie ważnych sektorach, takich jak transport kolejowy. – W ramach długoterminowej strategii konieczne będzie znalezienie zrównoważonego mechanizmu ustalania cen energii dla kolejowego transportu towarowego – twierdzi ERFA.

– Ryzyka stojące przed europejskim sektorem kolejowych przewozów towarowych, szczególnie dla najmniejszych i niezależnych operatorów, są poważne. Można spodziewać się, że nastąpi odpływ przedsiębiorstw z rynku. W kolejnych miesiącach sytuacja stanie się krytyczna, dlatego konieczne jest podjęcie działań na poziomie unijnym i krajowym – mówi Dirk Stahl, prezes ERFA.

Sekretarz generalny ERFA, Conor Feighan, dodaje, że stowarzyszenie zdecydowanie popiera ograniczenie cen energii dla kolejowych przewozów towarowych oraz chce, aby uznano przewozy te za usługę strategiczną.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane