Kolej straciła 4 proc. ładunków w I połowie roku

By Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl,

W pierwszym półroczu koleją przewieziono o 119 mln ton (4%) mniej towarów niż w okresie styczeń – czerwiec w 2018 r. W samym czerwcu wielkość przewiezionej masy spadła o 9%. Według Ignacego Góry, prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, jest to normalne zjawisko przy mniejszej ilości prac z wykorzystaniem kruszyw.

W pierwszym półroczu koleją przewieziono o 119 mln ton (4%) mniej towarów niż w okresie styczeń –czerwiec w 2018 r. Praca przewozowa wyniosła 28,2 mld tonokilometrów a praca eksploatacyjna 41,3 mln pociągokilometrów. Odpowiednio o 0,9 mln tonokilometrów (4%) i 1,7 mln pociągokilometrów. (4%) mniej niż przed rokiem.

Tylko w czerwcu przewoźnicy kolejowi przetransportowali niecałe 19 mln ton, co oznacza wynik niższy o blisko 1,9 mln ton niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku.

Licząc rok do roku, w czerwcu masa przewiezionych towarów spadła o 9%. Zrealizowana praca przewozowa wyniosła niecałe 4,5 mld tonokilometrów i była niższa o ponad 0,4 mld tonokilometrów (9 %), zaś praca eksploatacyjna ukształtowała się na poziomie 6,6 mln pociągokilometrów, o 0,7 mln pociągokilometrów (9,6 %) mniej niż w czerwcu 2018 r.

– Na rynku przewozów towarowych zauważalne jest wyhamowanie jeśli chodzi masę przewożonych towarów. Dostępne dane za I kwartał w zakresie przewozów intermodalnych oraz przewozu grup wskazują, że nie wszystkie rodzaje przewozów odnotowały spadek i dotyczył on głównie grup ładunków masowych. Należy mieć na uwadze, że zmniejszenie zapotrzebowania na cześć przewozów jest zjawiskiem normalnym przy mniejszej ilości realizowanych prac związanych np. z wykorzystaniem kruszyw ocenia Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Prezes PKP CARGO informuje, że spadki przewozów są podyktowane także zmniejszoną produkcja stali oraz zapasami węgla w elektrowniach.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane