Kolejarze ustanowili nowy rekord przewozów intermodalnych

Archiwum PKP Cargo

W 2019 roku przetransportowano koleją 19,5 mln ton ładunków intermodalnych wykonując przy tym pracę przewozową na poziomie 7,1 mld tkm. W porównaniu z 2018 r. masa przewiezionych towarów wzrosła o blisko 15 proc. a praca przewozowa o 14,5 proc.

Z danych zebranych przez Urząd Transportu Kolejowego wynika, że masa ładunków w transporcie intermodalnym w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wzrosła o 2,5 mln ton. Praca przewozowa wzrosła natomiast o ok. 0,9 mld tono-km w stosunku do roku ubiegłego.

W 2019 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali rekordową liczbę jednostek ładunkowych – 2 137 tys. TEU. Podobnie jak w latach poprzednich, dominowały kontenery 20 i 40-stopowe. Ich udział w 2019 r. wyniósł odpowiednio 45,8 proc. i 43,1 proc..

– Statystyki pokazują możliwości dalszego wzrostu przewozów intermodalnych. Ich udział w całym rynku wyniósł 8,3 proc. wg masy i 12,6 proc. wg pracy przewozowej. Widać wyraźnie, że rośnie wymiana handlowa w kierunku wschód-zachód – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.– Musimy pamiętać również o konieczności rozwoju połączeń w kierunku północ-południe. Dlatego istotne są działania systemowe poprawiające zarówno parametry infrastruktury liniowej oraz podniesienie prędkości handlowych pociągów, jak i dostosowanie przejść granicznych do obsługi pociągów o wyższych parametrach – dodaje Góra.

 

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane