Lotos Kolej ponawia zamówienie na tabor intermodalny

Chris, Wikipedia Commons

Przewoźnik kolejowy Grupy Lotos zdecydował się drugi raz zamówić dostawy wagonów – platform do przewozu kontenerów oraz dwóch lokomotyw. Wczoraj ukazały się ogłoszenia przetargowe. Tym razem wagonów ma być mniej – spółka zrezygnowała z zakupu 216 platform 60′.

Pierwsze podejście Lotos Kolej do przetargów na zakup w sumie 326 jednostek taborowych zakończyło się niepowodzeniem. Przypomnijmy: operator kolejowy chciał kupić dwie lokomotywy elektryczne oraz 234 wagony – platformy do przewozu kontenerów.

Tabor miał być zamówiony w trzech postępowaniach przetargowych: na dostawę lokomotywy jednosystemowej, na dostawę lokomotywy wielosystemowej i na dostawę 324 wagonów. W jednym zamówieniu operator planował pozyskać 216 platform o długości powierzchni ładunkowej 80’ oraz 108 pojazdów o długości 60’.

W czerwcu spółka poinformowała, że przetarg na wagony został unieważniony, ponieważ uzyskane oferty znacznie przekroczyły przewidziany przez nią budżet. Z kolei w lipcu przewoźnik unieważnił postępowania na dostawy lokomotyw, ponieważ nie dostał w nich wiążących ofert.

Zamówienie mniejsze o 108 platform

Przetargi obarczone są rygorem czasowym, ponieważ zakup taboru może być dofinansowany ze środków unijnych. W lipcu spółka nie wiedziała, czy ponowi przetargi – nie były podjęte w tej sprawie decyzje. Okazuje się, że Lotos Kolej próbuje jeszcze pozyskać nowy tabor.

Tym razem spółka planuje kupić jednak mniej wagonów. Nowe zamówienie na platformy nie obejmuje już jednostek 60-stopowych. Spółka ogłosiła zapytanie ofertowe jedynie na 216 platform typu Sggrss o długości powierzchni ładunkowej wynoszącej 80’. Konstrukcja wagonów przegubowych musi umożliwiać przewóz kontenerów długości 20′, 30′ i 40′. Wagony muszą być dopuszczone do komunikacji międzynarodowej i muszą być zgodne z wymogami interoperacyjności TSI WAG i TSI NOL.

Termin dostawy wagonów mija 30 czerwca 2022 r. Lotos Kolej dopuszcza dostawy pojazdów seriami: nie mniejszymi niż 21 sztuk miesięcznie i nie większymi niż 42 sztuki miesięcznie.

Lokomotywy dotrą za dwa lata

W przetargu na dostawę lokomotywy wielosystemowej zamawiający oczekuje elektrowozu zgodnego z TSI, który będzie dopuszczony do eksploatacji w Polsce, w Niemczech i w Czechach. Termin dostawy: 31 grudnia 2021 r.

Taki sam termin dostawy wymagany jest w trzecim, ogłoszonym przez Lotos Kolej przetargu na zakup lokomotywy jednosystemowej (3 kV DC).

Termin składania ofert w przetargu na wagony upływa 14 października. Oferty w przetargach na lokomotywy można złożyć dzień później.

Projekt zakupowy Lotos Kolej był jednym ze zwycięzców konkursu ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych oś priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. Uzyskał dofinansowanie wysokości 74 mln zł.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane