Państwa naszego regionu chcą rewizji Pakietu Mobilności

Ministerstwo Infrastruktury, Twitter

Ministrowie transportu Polski, Bułgarii, Litwy, Łotwy, Rumunii i Węgier (tzw. grupy państw podobnie myślących – like-minded) spotkali się w Brukseli z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za dalsze prace i kształt rozwiązań prawnych regulujących funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego. Chodziło o prace nad przepisami Pakietu Mobilności w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego.

Do serii spotkań doszło 24 lipca, a wzięli w nich udział przedstawiciele grup politycznych w PE, przewodnicząca Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) oraz minister transportu Finlandii, państwa sprawującego prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

Spotkania z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego poświęcone były możliwości rewizji przyjętego jeszcze w poprzedniej kadencji PE stanowiska w odniesieniu do Pakietu Mobilności. Zostały zorganizowane z inicjatywy grupy państw like-minded. Państwa te sprzeciwiają się wprowadzeniu restrykcyjnych przepisów, dyskryminujących niektórych członków UE.

Podczas rozmów w Parlamencie Europejskim ministrowie państw like-minded opowiedzieli się za dalszym pogłębianiem jednolitego rynku usług oraz zaprezentowali szereg argumentów przemawiających za zasadnością rewizji stanowiska PE w zakresie Pakietu Mobilności, przyjętego w kwietniu br.

Podkreślono m.in., że proponowane przez PE rozwiązania są dalekie od pierwotnych celów Pakietu Mobilności i nie stanowią dobrej podstawy do dalszych negocjacji. Co więcej, realizacja pierwotnych celów, tj. uproszczenie prawa, wzmocnienie sektora transportu drogowego i poprawa warunków pracy kierowców, może być zagrożona. Ponadto zaznaczono, że prace nad Pakietem przebiegały w dużym pośpiechu, bez dogłębnej analizy skutków przyjętych propozycji.

Państwa grupy like-minded wskazały też na związane z Pakietem zagrożenia dla konkurencyjności unijnej gospodarki, poprzez potencjalne uprzywilejowanie firm przewozowych działających poza UE, a także na zagrożenie dla realizacji deklarowanych przez UE celów środowiskowych na skutek ewentualnego wdrożenia proponowanych przepisów.

Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury podczas spotkania z polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego, zasiadającymi w Komisji Transportu i Turystyki, zaapelował o aktywne działanie na forum PE na rzecz zagwarantowania polskim przewoźnikom drogowym równych praw w działalności na terenie całej Unii Europejskiej.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane