PKP Cargo ma za sobą fatalne półrocze

PKP Cargo

Tak źle nie było od dawna. Epidemia COVID-19 oraz utrzymujące się od dawna spadki przewozu węgla negatywnie wpłynęły na wyniki narodowego przewoźnika. Grupa PKP Cargo w pierwszym półroczu 2020 roku wygenerowała 1,96 mld zł przychodów z tytułu umów z klientami, EBITDA wyniosła 206,7 mln zł a EBIT osiągnął wartość -182 mln zł. Operator odnotował też stratę netto wysokości 191,9 mln zł – zgodną z wcześniejszymi szacunkami.

Pociągi Grupy przewiozły łącznie w pierwszym półroczu 43,9 mln ton towarów, a wykonana praca przewozowa wyniosła 11,1 mld tkm. Na rynek kolejowych przewozów towarów w pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku niezmiennie wpływ miały epidemia COVID-19 oraz mniejszy popyt na przewozy w najważniejszych grupach towarów. Wyraźnie zauważalny jest wieloletni trend spadkowy krajowej produkcji węgla kamiennego – w okresie styczeń-czerwiec 2020 roku produkcja węgla kamiennego spadła o 14,1 proc. r/r do poziomu 26,5 mln ton. – W pierwszej połowie 2020 r. cały rynek towarowych przewozów kolejowych uległ zmniejszeniu o 13,3 proc. w  ujęciu rocznym – informuje przewoźnik w komunikacie.

W drugim kwartale br. przychody Grupy PKP Cargo z tytułu umów z klientami pozostawały pod wpływem osłabionego rynku przewozów kolejowych – wyniosły 929 mln zł. EBITDA w drugim kwartale 2020 roku wyniosła 116,7 mln zł, przy czym warto zauważyć, iż, mimo gorszego otoczenia rynkowego, wynik ten był lepszy od osiągniętego w pierwszym kwartale 2020 roku. Podobną tendencję kwartał do kwartału zauważyć można analizując wynik netto Grupy, który w drugim kwartale 2020 roku uplasował się na poziomie -77,5 mln zł.

Wynik operacyjny Grupy wyniósł -76,4 mln zł, przy czym stratę na poziomie operacyjnym w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 roku pozwoliły ograniczyć istotne oszczędności we wszystkich kategoriach kosztów, także w kategorii kosztów stałych. – Poprawiamy efektywność działalności całej Grupy, co pozwala nam nie tylko w pewnym stopniu ograniczyć skutki pandemii koronawirusa, ale także wpływa pozytywnie na jakość usług świadczonych klientom – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.

Praca przewozowa wykonana przez Grupę PKP Cargo w drugim kwartale 2020 roku wyniosła 5,3 mld tkm wobec 6,6 mld tkm w analogicznym okresie 2019 roku. Pomimo epidemii COVID-19, Grupa zrealizowała w drugim kwartale w stosunku do pierwszego kwartału br. większe przewozy w  segmentach: kruszywa, metale oraz w przewozach intermodalnych, które są kluczowym rynkiem w strategii działania Grupy. Praca przewozowa wykonana w tym segmencie w drugim kwartale 2020 roku wyniosła 1,04 mld tkm, co oznacza wzrost o 10,7 proc. r/r. Tym samym PKP Cargo realizuje szeroki proces przechodzenia z przewoźnika dla przemysłu ciężkiego w europejskiego operatora logistycznego. Wyraźny trend wzrostowy przewozów intermodalnych, delikatnie zahamowany z powodu epidemii COVID-19, widać także w przewozach realizowanych przez PKP Cargo International. Praca przewozowa w tym sektorze wykonana w drugim kwartale 2020 roku wyniosła 132 mln tkm – wobec 112 mln tkm w analogicznym okresie 2019 roku. Wydłużeniu uległy także średnie dystanse transportu ładunków.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane