PKP Cargo podpisze umowę z PLK wartości 555 mln zł

wyniki_pkp_cargo_luty_2021
Tomasz Kowal (KowiEU)

Rada nadzorcza największego przewoźnika towarowego w Polsce wyraziła zgodę na zawarcie przez PKP Cargo umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2022/2023. Wartość kontraktu z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi wyniesie 555,8 mln zł netto (683,6 mln zł brutto).

Umowa będzie obowiązywała od 11 grudnia 2022 r. do 9 grudnia 2023 r. Jej przedmiotem jest udostępnienie PKP Cargo przez PKP PLK infrastruktury kolejowej w celu wykorzystania przydzielonej zdolności przepustowej dla przejazdów pociągów. W ramach kontraktu przewoźnik będzie wykonywał manewry, postoje pojazdów kolejowych oraz będzie korzystał z obiektów infrastruktury usługowej.

Szacowana wartość zobowiązań przewoźnika wobec zarządcy infrastruktury wynosi łącznie 555,8 mln zł netto, (683,6 mln zł brutto). Wartość umowy może się zmienić.

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych m.in. za uruchomienie składów ze zwiększoną masą brutto pociągu lub z towarem niebezpiecznym. PLK może też zapłacić kary, jeśli np. nie zapewni należytego utrzymania międzytorzy.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane