Resort infrastruktury wydłużył czas pracy kierowców

Skica911, Pixabay

W związku z pandemią koronawirusa minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk wprowadził tymczasowe zmiany w przepisach dotyczących czasu pracy kierowców w przewozach międzynarodowych. Od dziś do 16 kwietnia kierowcy mogą prowadzić pojazd przez 11 godzin dziennie (do tej pory było 9). Wydłużono też tygodniowy czas jazdy oraz łączy czas jazdy kierowców w ciągu dwóch kolejnych tygodni.

Adamczyk wprowadził zmiany w art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. Wprowadzono tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6-7 rozporządzenia w stosunku do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy.

Odstępstwa obowiązują od 18 marca 2020 r. do 16 kwietnia 2020 r.

Wprowadzone zmiany:

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust.1), co oznacza wydłużenie tego czasu o 2 godziny,
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust.3) – wcześniej było 56 godzin,
  • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust.3) – wcześniej obowiązywało 90 godzin,
  • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7). Wcześniej ciągła przerwa przysługiwała po 4,5 godz.

Ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane