STK może utracić możliwość prowadzenia przewozów

OT Logistics

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego cofnął w całości certyfikat bezpieczeństwa przewoźnika kolejowego STK. To efekt nieprawidłowości wykazanych w trakcie kontroli. Decyzja nie jest prawomocna. Po jej uprawomocnieniu, spółka nie będzie miała możliwości prowadzenia dotychczasowej działalności przewozowej. Przewoźnik zamierza odwołać się od decyzji regulatora.

Wrocławski przewoźnik kolejowy STK należy grupy OT Logistics. W trakcie przeprowadzonych w spółce czynności kontrolnych w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem, Prezes UTK stwierdził liczne nieprawidłowości.

– Głównie naruszenia dotyczyły m.in. utrzymania pojazdów kolejowych, zarządzania kompetencjami personelu oraz zgłaszania, rejestracji i analizowania zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa w całości – informuje UTK.

Według regulatora, przewoźnik nie usunął wskazanych nieprawidłowości. System zarządzania bezpieczeństwem STK nie spełniał warunków wydania certyfikatu bezpieczeństwa. Kryteria te wskazane są w załączniku II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 (w przypadku części A certyfikatu bezpieczeństwa), w załączniku III rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 (w przypadku części B certyfikatu bezpieczeństwa) oraz w krajowych przepisach bezpieczeństwa.

– Certyfikat bezpieczeństwa jest dokumentem potwierdzającym ustanowienie przez przewoźnika kolejowego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań bezpieczeństwa zawartych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności i innych przepisach prawa wspólnotowego i prawa krajowego. Ponadto uprawnia on przewoźnika do dostępu do infrastruktury kolejowej. Po uprawomocnieniu się decyzji, czyli utracie certyfikatu bezpieczeństwa, przewoźnik nie będzie miał możliwości prowadzenia dotychczasowej działalności przewozowej – informuje komunikat Urzędu Transportu Kolejowego.

Przedsiębiorstwo STK nie zgadza się z decyzją Prezesa UTK. Według opinii zarządu przewoźnika, została wydana w oparciu o materiał dowodowy sprzed 6 m-cy. – Spółka na bieżąco usuwała nieprawidłowości oraz przyczyny ich powstania, w związku z tym STK będzie korzystała z prawa do trybu odwoławczego, co w konsekwencji nie spowoduje zakłóceń w realizacji bieżących przewozów dla naszych klientów oraz nie zakłóci działalności operacyjnej spółki – podkreśla STK w opublikowanym oświadczeniu. I przypomina, że decyzja regulatora nie jest prawomocna.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane