Strata netto PKP CARGO wyniosła 223,3 mln zł

Tomasz Kowal

Narodowy przewoźnik kolejowy opublikował raport na temat wyników finansowych i przewozowych Grupy PKP CARGO w 2021 roku. Chociaż firma podkreśla, że wzrosły jej przewozy oraz przychody, to jej wynik netto zakończył się historycznie wysoką stratą.

Z raportu wynika, że przychody Grupy PKP CARGO wyniosły w poprzednim roku 4 mld 226,5  mln zł – to wzrost o 5% w porównaniu do 2020 roku, gdy przychody sięgnęły kwoty 4,08  mld zł. EBIDTA w 2021 roku wyniosła 513,2 mln zł. Natomiast wynik EBIT był ujemny w  wysokości 208,8 mln zł. – Jednocześnie przychody jednostkowe spadły o 3,3% rok do roku, ale koszty jednostkowe obniżyły się bardziej, bo o 5,2% – podkreśla przewoźnik towarowy.

Raport wskazuje na historycznie najgorszy wynik finansowy netto – PKP CARGO odnotowało 223,3 mln zł straty. Dla porównania, strata za rok 2020 wyniosła 173,9 mln zł.

Jeśli chodzi o wyniki przewozowe za rok 2021 r. to nastąpił wzrost masy przetransportowanych ładunków i pracy przewozowej. Pociągi Grupy PKP CARGO przewiozły bowiem 101,6 mln ton towarów, to o 8 mln ton więcej niż rok wcześniej, wykonując na poziomie około 25,6 mld tkm, czyli o 2 mld tkm więcej niż w 2020 roku. W strukturze ładunków Grupy PKP CARGO największą część stanowił rok temu węgiel kamienny (46,2 mln t), druga pozycja to kruszywa i materiały budowalne (19,8 mln t), a potem przewozy intermodalne (10 mln t), metale i rudy (7,1 mln t), zaś pozostałe towary to razem 18,5 mln t.

 

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane